Collectie Nederland zichtbaar maken

Om collecties en objecten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen beheren musea en erfgoedinstellingen de Collectie Nederland. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar wordt en in context aan het publiek kan worden gepresenteerd.

De Collectie Nederland is van én er voor iedereen: om onderzoek naar te doen, nieuwe inzichten te verkrijgen of om er simpelweg van te genieten. Het uitlenen van kunstwerken en objecten aan andere musea voor tentoonstellingen of onderzoek noemt men bruikleenverkeer. Dit bruikleenverkeer neemt al jaren toe. Hierdoor komt een steeds groter en meer divers publiek in aanraking met de Collectie Nederland. Ook benadrukt het de maatschappelijke relevantie van musea in educatief, economisch en politiek opzicht. De Museumvereniging onderschrijft daarom dat effectief bruikleenverkeer essentieel is voor de Collectie Nederland en informeert haar leden over de bestaande mogelijkheden rondom binnenlands bruikleenverkeer.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Acht uitgangspunten

De leden van de werkgroep Slimmer Lenen hebben de volgende acht uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland geformuleerd: delen, samenwerken, vertrouwen, motiveren, verrekenen/financieren, verduurzamen, communiceren en informeren. Deze uitgangspunten worden toegelicht in de publicatie Slimmer Lenen. De directies van de instellingen die in de werkgroep vertegenwoordigd waren, hebben deze uitgangspunten onderschreven. In het overzicht hieronder is te zien welke musea en instellingen aangesloten zijn. 

Overzicht musea

 • Allard Pierson Museum, Universiteit van Amsterdam
 • Belasting en Douanemuseum, Rotterdam 
 • Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam
 • Bonnefantenmuseum, Maastricht
 • CODA Museum, Apeldoorn
 • Drents Museum, Assen
 • Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
 • Gemeentemuseum, Den Haag
 • Heerenveen Museum, Heerenveen
 • Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
 • Limburgs Museum, Venlo
 • Maritiem Museum, Rotterdam
 • Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
 • Museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Museum De Fundatie, Zwolle
 • Museum Gouda, Gouda
 • Museum Klok & Peel, Asten
 • Museumplein Limburg (Continium Discovery Center)
 • Museum Rotterdam, Rotterdam 
 • Museum van de 20e Eeuw, Hoorn
 • Museum Van Loon, Amsterdam
 • Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum en Museum voor Volkenkunde) 
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden
 • Nederlandse Registrars Groep
 • Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
 • Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
 • Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven
 • Paleis het Loo, Apeldoorn 
 • Purmerends Museum, Purmerend
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Den Haag
 • Rijksmuseum, Amsterdam 
 • Stedelijk Museum, Schiedam
 • Textielmuseum, Tilburg
 • Zaans Museum, Zaandam
 • Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
   

Wat betekent aansluiting?

Als een museum of collectiehoudende instelling zich aansluit, geeft het aan de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland te onderschrijven en hier zelf aan te willen voldoen. Door onderschrijving treedt de instelling toe tot de groep musea die graag de zichtbaarheid van de Collectie Nederland op een professionele, doch zo simpel en efficiënt mogelijke manier wil vergroten door duidelijke en heldere afspraken over bruikleenverkeer. Aansluiting gebeurt op basis van vertrouwen en de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op de afspraken die in de uitgangspunten worden genoemd. Musea kunnen zelf ook extra uitgangspunten toevoegen die het bruikleenverkeer eenvoudiger maken. De eerder genoemde acht uitgangspunten zijn een minimale eis waaraan een museum moet voldoen om het logo te voeren waarmee het laat zien de uitgangspunten te onderschrijven.

Ook aansluiten?

Neem contact op met medewerker kwaliteit Bente Bergmans via bbergmans@museumvereniging.nl.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.