Zichtbaarheid collecties

Musea en erfgoedinstellingen beheren de Collectie Nederland om deze schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit kostbare bezit is per slot van rekening van én voor iedereen: om onderzoek naar te doen, nieuwe inzichten te verkrijgen of om er simpelweg van te genieten. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar wordt en in context aan het publiek kan worden gepresenteerd.

Meer mensen in aanraking met de Collectie Nederland

Het bruikleenverkeer neemt al jaren toe en dat is een goede zaak. Een steeds groter en diverser publiek komt in aanraking met de Collectie Nederland. Het benadrukt ook de maatschappelijke relevantie van musea in educatief, economisch en politiek opzicht. De Museumvereniging onderschrijft dat effectief bruikleenverkeer essentieel is voor de Collectie Nederland en informeert haar leden over de bestaande mogelijkheden rondom binnenlands bruikleenverkeer.

Uitlenen is een kans

In 2014 bracht de Museumvereniging een rapport uit over de bijdrage die bruikleenverkeer of collectiemobiliteit tussen musea kan leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. Naar aanleiding van het rapport en de bevindingen van de Britse Museumvereniging heeft de Museumvereniging een groep museumprofessionals gevraagd een aantal uitgangspunten te formuleren voor effectief bruikleenverkeer.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Aangesloten Musea

In het eerste kwartaal van 2016 hebben de leden van de werkgroep Slimmer Lenen de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland geformuleerd. De directies van de instellingen die in de werkgroep vertegenwoordigd waren, hebben de uitgangspunten onderschreven. In het overzicht hieronder is te zien welke musea en instellingen aangesloten zijn. 

 • Allard Pierson Museum, Universiteit van Amsterdam
 • Belasting en Douanemuseum, Rotterdam 
 • Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam
 • Bonnefantenmuseum, Maastricht
 • CODA Museum, Apeldoorn
 • Drents Museum, Assen
 • Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
 • Gemeentemuseum, Den Haag
 • Heerenveen Museum, Heerenveen
 • Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
 • Limburgs Museum, Venlo
 • Maritiem Museum, Rotterdam
 • Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
 • Museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Museum De Fundatie, Zwolle
 • Museum Gouda, Gouda
 • Museum Klok & Peel, Asten
 • Museumplein Limburg (Continium Discovery Center)
 • Museum Rotterdam, Rotterdam 
 • Museum van de 20e Eeuw, Hoorn
 • Museum Van Loon, Amsterdam
 • Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum en Museum voor Volkenkunde) 
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden
 • Nederlandse Registrars Groep
 • Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
 • Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
 • Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven
 • Paleis het Loo, Apeldoorn 
 • Purmerends Museum, Purmerend
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Den Haag
 • Rijksmuseum, Amsterdam 
 • Stedelijk Museum, Schiedam
 • Textielmuseum, Tilburg
 • Zaans Museum, Zaandam
 • Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
   

Wat betekent aansluiting?

Als een museum of collectiehoudende instelling zich aansluit, geeft het aan de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland te onderschrijven en hier zelf aan te willen voldoen. Door onderschrijving treedt de instelling toe tot de groep musea die graag de zichtbaarheid van de Collectie Nederland op een professionele, doch zo simpel en efficiënt mogelijke manier wil vergroten door duidelijke en heldere afspraken over bruikleenverkeer. Aansluiting gebeurt op basis van vertrouwen en de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op de afspraken die in de uitgangspunten worden genoemd. Musea kunnen zelf extra uitgangspunten toevoegen die het bruikleenverkeer eenvoudiger maken. De bovenvermelde acht uitgangspunten zijn een minimale eis waaraan een museum moet voldoen om het logo te voeren waarmee het laat zien de uitgangspunten te onderschrijven.

Wilt u zich ook aansluiten?

Als uw museum deze uitgangspunten ook wil onderschrijven, neem dan contact op met Bente Bergmans via bbergmans@museumvereniging.nl.
Bente zal u het logo van Slimmer Lenen toesturen dat u op uw website kunt plaatsen, zodat andere musea ook kunnen zien dat u de uitgangspunten onderschrijft. Het logo linkt naar de uitgangspunten op deze website. Nadat  het logo op uw website is geplaatst en u dat heeft gemeld, wordt uw museum toegevoegd aan de lijst van aangesloten musea.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.