Zakelijk Directeur

Vacature | 06 nov 2018

Het Nieuwe Instituut is op zoek naar een zakelijk directeur met visie en overzicht m/v

Organisatie: Het Nieuwe Instituut (HNI)
Type: Management
Omvang: 40 uur per week
Locatie: Rotterdam

Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam is …
Het Rijksarchief voor de Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.
Het Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.

HNI wil …

in een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, het actuele gesprek over architectuur, design en digitale cultuur door middel van onderzoek en presentaties stimuleren, ondersteunen en faciliteren in de breedste zin van het woord, zowel voor professionals als voor een breder publiek.

Er worden tentoonstellingen en debatten georganiseerd over de verschillende ontwerpdisciplines, zoals grafisch ontwerp, productontwerp, games, mode, (interieur)architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. En verder is de afdeling Research verantwoordelijk voor onderzoeken, lezingen, fellowships en publicaties.

Een belangrijke opdracht is het beheren van de collectie van 650 archieven die de Nederlandse architectuurgeschiedenis vanaf 1850 documenteren.

HNI beheert ook de naastgelegen museumwoning Huis Sonneveld en is verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen in de architectuurbiënnales.

Daarnaast is er het Jaap Bakema Study Centre, een samenwerkingsverband tussen HNI en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hier worden onderzoeksprojecten geïnitieerd.

Het instituut is in 2013 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.

In 2017 bedroegen de totale baten € 10,3 miljoen, het aandeel eigen inkomsten was circa 11 %. Dit aandeel moet in principe worden verhoogd. In dit jaar waren er 377.567 bezoekers. HNI is opgenomen in de BIS voor de periode 2017 – 2020.

Eind 2017 werkten hier 140 mensen, van wie 89 in vaste dienst en 51 als flexwerkers. De leiding ligt bij de algemeen en artistiek directeur-bestuurder Guus Beumer. Het Instituut heeft een Raad van Toezicht van vier personen onder voorzitterschap van Judith van Kranendonk.

HNI zoekt een

ZAKELIJK DIRECTEUR MET VISIE EN OVERZICHT m/v.


DEZE ZAKELIJK DIRECTEUR …

 • is verantwoordelijk voor het zakelijke, financiële en organisatorische gedeelte van het beleid in goede samenspraak met en onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen/artistiek directeur. Bij blijvend verschil van mening beslist de algemeen/artistiek directeur met de verplichting de voorzitter van de RvT te informeren   
 • is verantwoordelijk voor alle ondersteunende taken: financiën (waaronder AO en aanbestedingen), fondsenwerving, marketing, concern- en interne communicatie, ICT, HRM, legal (waaronder AVG), facility, horeca, winkel
 • is binnen de strategische visie en de respectievelijke beleidskaders verantwoordelijk voor de belangrijke kerntaak erfgoed, waaronder archief
 • stuurt de bijbehorende ondersteunende afdelingen aan (in totaal circa 85 mensen); houdt jaarlijks gestructureerde functioneringsgesprekken samen met de direct leidinggevende
 • is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, het MIS (Management Informatie Systeem) de inrichting en implementatie van werkprocessen en efficiency. Op dit moment is hier extra aandacht voor nodig
 • draagt samen met de algemeen directeur zorg voor en bewaakt de Code Cultural Governance
 • is verantwoordelijk voor het werven van de benodigde (extra) gelden van subsidiegevers, fondsen, bedrijven en andere sponsoren in nauw overleg en in samenwerking met de algemeen/artistiek directeur
 • woont samen met de algemeen/artistiek directeur de RvT-vergaderingen bij, bereidt deze voor en rapporteert samen met de algemeen/artistiek directeur aan de RvT; voorafgaand wordt de vergadering met de AC (audit commissie) gehouden, die samen met de business controller wordt voorbereid; is samen met de algemeen/artistiek directeur verantwoordelijk voor de OCW-monitoring 
 • vervangt desgewenst de algemeen/artistiek directeur als boegbeeld, woordvoerder; draagt de visie van HNI uit 
 • onderhoudt (in samenspraak met de algemeen/artistiek directeur) als medeverantwoordelijke externe relaties, met name de zakelijke relaties, maar ook die met de sponsoren, subsidiënten, de ambtelijke en politieke relaties.

DE IDEALE ZAKELIJK DIRECTEUR …

 • is een ervaren zakelijke manager of bestuurder en leider, die bewezen succesvol heeft gefunctioneerd in een complexe culturele organisatie met gedreven professionals
 • is bekend met organisatie- en cultuurontwikkeling: verbetering van het functioneren van de organisatie, werkprocessen en efficiency, fungeert als aanjager van efficiency- en kostenreductieprogramma’s
 • beschikt over kennis van het culturele veld en de betekenis daarvan voor HNI
 • kent de weg bij subsidiegevers en andere stakeholders, inclusief aanvragen en verslaglegging
 • is analytisch, beschikt over een goed oog voor cijfers
 • heeft kennis van inkoopbeleid en privacywetgeving
 • kan sturen op hoofdlijnen en creëert draagvlak door overtuigingskracht, visie en betrokkenheid
 • onderschrijft de principes van ‘good governance’ en weet die met enthousiasme en stevigheid in te voeren en toe te passen
 • is teamplayer en ‘n verbinder, die kan luisteren, goed en duidelijk communiceert en informeert
 • is een ondernemende doorzetter, goede netwerker, ambitieus, vertrouwenwekkend   
 • is een energieke, inspirerende, innovatieve, integere, empathische persoonlijkheid die weet om te gaan met diverse gremia; die medewerkers kan enthousiasmeren en bestuursleden en andere stakeholders aan zich weet te binden
 • is een strategische/ beleidsmatige zelfstandige denker en ondernemende doener met een doortastende resultaatgerichtheid 
 • heeft een academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur een universitaire opleiding, richting irrelevant.
 • heeft affiniteit met (de opdracht van) HNI.
 • beheerst de moderne talen, vooral het Engels.

Honorering en datum indiensttreding
De functie is formeel 40 uur per week. HNI heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling. Het salaris is marktconform.

Datum indiensttreding bij voorkeur 1 januari 2019.

Locatie
HNI is gevestigd op Museumpark 25 in Rotterdam in het gebouw uit 1993, ontworpen door Jo Coenen.

Sluitingsdatum
U kunt uw sollicitatie insturen tot en met 21 november 2018.

Extra informatie
Op de website van HNI staat het jaarverslag 2017. Het profiel staat ook op de site van Het Nieuwe Insituut en van Culturele vacatures. Het beleidsplan 2017 – 2020 kan worden opgevraagd. Tevens is informatie in te winnen bij Marina Wijn 06-27040233.

Uw reactie is zeer welkom
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06-27040233 of 020-625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl.

Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn.

Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.