Wel naar Primark, niet naar het museum: 'Alles wordt gemeten in economisch gewin'

Nieuws | 18 mei 2021

Door de cultuursector nu achter aan te laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse economie. Een economie die in grote mate steunt op toerisme, op een aantrekkelijk vestigingsklimaat, en op de behoefte om samen te werken, te wonen en te leven. Met een versnelde opening kan de cultuursector weer aan de slag, wordt maatschappelijk en economisch verlies beperkt en kan het publiek weer genieten van cultuur.

Lees meer
Deel dit nieuws