Waar we voor staan

Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren staat het publieke belang van musea voor de Museumvereniging voorop. 

Zo’n 17 miljoen inwoners van Nederland - onder wie 1,3 miljoen Museumkaarthouders en 2,5 miljoen scholieren – kunnen zich in alle vrijheid laten verrassen en confronteren door museale collecties. Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen.

Stevig draagvlak bij publiek en politiek blijft noodzakelijk

Musea zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. Zij bevorderen bovendien reflectie en debat; in musea is ‘een leven lang leren’ praktijk. Musea leveren ook aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, de Nederlandse identiteit en een florerende economie een overtuigende bijdrage. Daarvoor blijft stevig draagvlak bij publiek en politiek noodzakelijk. Politici dragen óók verantwoordelijkheid voor musea, onder andere om de Erfgoedwet uit te voeren die de collectie Nederland beschermt, om overheidsfondsen te voeden die aankopen, innovatie en bijzondere projecten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeren in culturele voorzieningen zoals musea.

Toekomstgerichte bedrijfsvoering voeren

De museumsector bouwt aan een hoge kwaliteit, door gedragscodes en kennisdeling. En door solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering die gezonde, gemotiveerde en productieve vrijwilligers, freelancers en medewerkers stimuleert in hun ontwikkeling. In samenspraak met ruim 450 musea stelt de Museumvereniging als brancheorganisatie het publieke belang van de Nederlandse musea voorop, zowel in nationaal als Europees verband. Dit doen we om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties mogelijk te maken. Niemand uitgezonderd.