Veelgestelde vragen

Museale Verwervingen

 • In hoeverre kan het projectteam Museale Verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  In hoeverre kan het projectteam Museale Verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  Het interne onderzoek moeten de musea zelf doen. Bij problemen en vragen over de aanpak van het onderzoek en over de herkomstgeschiedenis van objecten kan het projectteam ondersteuning bieden.

Lidmaatschap Museumvereniging

 • Wat heeft een museum aan het lidmaatschap?

  Wat heeft een museum aan het lidmaatschap?

  De voordelen van het lidmaatschap zijn hier te vinden.

 • Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart voeren?

  Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart voeren?

  Alleen volwaardige leden van de Museumvereniging hebben het privilege om deel te nemen aan de Museumkaart. 

   

   

 • Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  Er zijn per 1 januari 2022 in totaal 464 instellingen aangesloten bij de Museumvereniging (432 geregistreerde musea, 25 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instellingen en zeven belanghebbenden). 

    

   

   

   

 • Hoe wordt een museum lid van de Museumvereniging?

  Hoe wordt een museum lid van de Museumvereniging?

  Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van Museumregister Nederland) kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Lees verder op Word lid.

 • Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar.

 • Kan iemand op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  Kan iemand op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de negen secties ofwel vakgroepen. Wij noemen dat daarom participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als u niet meer bij het museum werkt.

Museumkaart

 • Waar kan een museum Museumkaarten bestellen?

  Waar kan een museum Museumkaarten bestellen?

  Musea kunnen Museumkaarten bestellen via Museumcontact.

 • Waar kunnen musea hun bezoekgegevens indienen?

  Waar kunnen musea hun bezoekgegevens indienen?

  Musea kunnen hun bezoekgegevens doorgeven via Museumcontact.

Professionalisering musea

 • Waar is meer informatie over het oprichten van een museum te vinden?

  Waar is meer informatie over het oprichten van een museum te vinden?

  Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of het museum uiteindelijk moet kunnen worden opgenomen in het museumregister (kwaliteitskeurmerk van het museumveld). 

  Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van uw provincie. 

 • Wat is de definitie van het begrip 'museum'?

  Wat is de definitie van het begrip 'museum'?

  De definitie van 'museum' staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea. Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier NIET onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen NIET tot de musea. De definitie luidt als volgt: Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 • Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  1. Pictoright (opvolger van Beeldrecht, www.pictoright.nl) benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie.

  2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum. Wat gedaan wordt om de rechthebbenden op te sporen, zorgvuldig documenteren, zodat in geval het museum wordt aangesproken er bewijsmateriaal is over welke pogingen zijn ondernomen (zgn. due dilligence).

  Meer informatie: Museumcontact.nl

 • Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt?

  Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij het betreffende museum ligt?

  Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Op de website van Pictoright staat veel informatie over dit onderwerp. 

 • In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen (zowel door particulieren als door bedrijven), legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen (zowel door particulieren als door bedrijven), legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift.Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat - een deel van - successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

  Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

  Geefwet
  Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 

  In de leidraad vindt u meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Kuiper, afdeling Public Affairs.