Twee leden Raad van Toezicht

Vacature | 11 okt. 2021

Organisatie: Zeeuws Museum
Locatie: Middelburg
Sluitingsdatum: 1 november 2021

Het Zeeuws Museum vind je in de historische abdij in het centrum van Middelburg. Ooit heeft Willem van Oranje hier zelfs kantoor gehouden. De zeer uiteenlopende collectie toont een kant van Zeeland die je niet verwacht. Onze wandtapijten zijn wereldberoemd maar we hebben nog veel meer te bieden. Van archeologische vondsten en streekdracht tot porselein en andere objecten die Zeeuwen van verre reizen meenamen. We laten ze zien in vernieuwende tentoonstellingen die altijd een relatie hebben met het hier en nu. Regelmatig werken we met hedendaagse kunstenaars en (mode)ontwerpers. Daarnaast organiseren we activiteiten en ontwikkelen wij sociale projecten. We zien het als onze missie om onze kennis, ons gebouw en onze collectie in te zetten om mensen te verbinden. De Zeeuwse Museumstichting wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Uitgangspunt is het Raad van Toezichtmodel conform de Code Cultural Governance, die in 2019 is gepubliceerd. In de reglementen voor de RvT en het directiereglement van de stichting zijn de principes uit de code overgenomen; zij bepalen de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de stichting. De directeur/bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

Profiel

Wegens het aanstaande vertrek van twee leden is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden: een lid met een focus op strategische communicatie en een lid met een focus op de culturele wereld in het algemeen (ontwikkelingen in het museale veld is een pre). Eén van de nieuwe leden zal tevens het voorzitterschap van de huidige voorzitter gaan overnemen. Het Zeeuws Museum streeft naar een inclusieve organisatie en idealiter is de Raad van Toezicht hiervan een goede afspiegeling. De ideale kandidaat voelt zich betrokken bij het museum en beschikt over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie.

Gevraagde competenties:

  • Transparant;
  • Betrouwbaar en integer;
  • Teamspeler;
  • Omgevingsbewust;
  • Onafhankelijk.

Lid strategische communicatie: We zoeken voor dit profiel een kandidaat die oog heeft voor de wijze waarop het Zeeuws Museum communiceert met de buitenwereld. De ideale kandidaat heeft een heldere visie op de maatschappelijke profilering van het museum.

Lid culturele wereld: We zoeken voor dit profiel een kandidaat die goed thuis is in de culturele wereld in het algemeen; kennis van het museale veld is geen vereiste maar verdient wel de voorkeur. De ideale kandidaat heeft goed zicht op ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor het Zeeuws Museum en beschikt over een relevant netwerk.

Procedure

Heb je interesse in één van beide vacatures, dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief. Kandidaten worden gevraagd om onderstaande selectievragen te beantwoorden en deze mee te sturen met het CV. De Raad van Toezicht selecteert geschikte kandidaten voor een gesprek. De data voor de gesprekken, vanaf half november, worden gecommuniceerd in de ontvangstbevestiging van de sollicitatie. Het betreft een onbezoldigde functie. De zittingstermijn is vier jaar en een lid kan maximaal twee zittingstermijnen dienen.

Selectievragen

  1. Heb je ervaring met toezichthouden? - Wat versta je onder toezichthouden? - Wat heb jij nodig om goed toezicht te kunnen houden?
  2. Wij zoeken twee nieuwe leden, waaronder één die ook de rol van voorzitter overneemt. Indien je interesse hebt in het voorzitterschap van de Raad van Toezicht, dan horen wij dat graag. Motiveer je antwoord.
  3. Indien je solliciteert op het profiel van strategische communicatie: hoe zou het Zeeuws Museum volgens jou strategische communicatie kunnen inzetten om beter te communiceren met de stakeholders? o Indien je solliciteert op het profiel van cultuur: welke ontwikkelingen in het culturele veld zijn volgens jou relevant voor het Zeeuws Museum en waarom?

Voor meer informatie over de functie kun je, uitsluitend via email, contact opnemen met Arjen Meeuwsen, via vacature@zeeuwsmuseum.nl. Je CV en antwoorden op de selectievragen kun je tot 1 november a.s. sturen naar Arjen Meeuwsen, via vacature@zeeuwsmuseum.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie Raad van Toezicht’.