Statistieken over musea

Online zijn allerlei statistieken en andere gegevens over musea te vinden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bronnen.

Museumcijfers van de Museumvereniging

Elk jaar maakt de Museumvereniging een overzicht van de cijfers over musea. Dit doet de Museumvereniging in samenwerking met het CBS. De Museumvereniging publiceert deze Museumcijfers sinds 2011. Je vindt de edities hier.

Leden van de Museumvereniging die Museana invullen, kunnen daarnaast ook gebruik maken van de benchmark Museana. Voor inloggegevens kunnen zij terecht bij Janneke Visser, jvisser@museumvereniging.nl. 

Data bij het CBS

Het CBS brengt jaarlijks ook cijfers uit over musea. De uitvraag hiervoor gaat samen op met die van de Museumvereniging. Terwijl de Museumvereniging de enquête aan al haar leden stuurt, bevraagt het CBS ook een aantal extra musea.

Het CBS publiceert de uitkomsten in tabellensets en in Statline.

Overigens doet het CBS ook onderzoek naar andere onderwerpen die interessant zijn voor musea, zoals toerisme, vrijetijd en de economie. Die zijn via bovenstaande website te vinden. 

Erfgoedmonitor en erfgoedbalans

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert ook museumstatistieken. De meeste gegevens over musea zijn gebaseerd op data van het CBS en de Museumvereniging. Daarnaast zijn die bij een aantal onderwerpen samengevoegd met data uit andere bronnen.

De Erfgoedmonitor wordt jaarlijks gemaakt, de Erfgoedbalans elke vier jaar. Deze vierjaarlijkse publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid van het ministerie van OCW en bevat ook kwalitatieve gegevens.

Boekmanstichting: Cultuurmonitor en Regionale Cultuurmonitor

Als kenniscentrum voor cultuur stelt de Boekmanstichting veel gegevens samen over allerlei onderwerpen en deelsectoren in de culturele sector. Dat onderzoek publiceert de stichting hier.

De Boekmanstichting maakte in 2018 ook een regionale cultuurindex

Europese cijfers

EGMUS is een Europese organisatie die statistieken over musea samenstelt. Hierdoor zijn internationale vergelijkingen mogelijk.

Verder heeft de EU een rapport gepubliceerd met onderzoek naar cultuur in Europa. Zoek online op ‘Culture statistics 2019 edition’ om de publicatie te vinden. 

Digitalisering

In 2019 deed de KWINKgroep een onderzoek naar digitalisering bij musea. Daarover verscheen een rapport, te vinden op de titel ‘Onderzoek stand van zaken digitale toegankelijkheid en gebruik Nederlands erfgoed’.

In 2021 deed Pleiade een vervolgonderzoek. Dat is te vinden met de zoekopdracht ‘Stand van het Nederlands digitaal erfgoed 2021’.

Over digitalisering bij musea zijn ook Europese data samengesteld. Die zijn hier te vinden:

Jaarverslagen van de Museumvereniging

De jaarverslagen van de Museumvereniging worden hier gepubliceerd.

Jaarverslagen van de Stichting Museumkaart

In de jaarverslagen van de Museumkaart is onder andere te zien hoeveel mensen een Museumkaart hebben en hoeveel ze daarvan gebruik maken. In het verslag staan ook gegevens over de collectieve promotie van musea, zoals de Nationale Museumweek en Museumkids.

Dashboard Museumkaart

Musea die de Museumkaart voeren, kunnen de statistieken daarover inzien via een dashboard. Leden van de Museumvereniging die meer willen weten over het marketingdashboard kunnen hier terecht.