Standpunten

De Museumvereniging voert een actieve lobby om haar standpunten onder de aandacht te brengen bij de overheid. De volgende onderwerpen blijven de komende jaren van belang voor musea.