Slimmer lenen

Publicatie | 01 sep. 2016

Collectie Nederland

Musea en erfgoedinstellingen beheren de Collectie Nederland om deze schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dit kostbare bezit is per slot van rekening van én voor iedereen: om onderzoek naar te doen, nieuwe inzichten te verkrijgen of om er simpelweg van te genieten. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar wordt en in context aan het publiek kan worden gepresenteerd. Zeven musea en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn, op uitnodiging van de Museumvereniging, bijeengekomen en hebben acht uitgangspunten geformuleerd voor een makkelijker bruikleenverkeer binnen Nederland. 

Professionalisering bruikleenverkeer

Het bruikleenverkeer neemt al jaren toe en dat is een goede zaak. Een steeds groter en diverser publiek komt in aanraking met de Collectie Nederland. Het benadrukt ook de maatschappelijke relevantie van musea in educatief, economisch en politiek opzicht. De Museumvereniging onderschrijft dat effectief bruikleenverkeer essentieel is voor de Collectie Nederland en informeert haar leden over de bestaande mogelijkheden rondom binnenlands bruikleenverkeer.

De organisatie van het bruikleenverkeer is in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Er komt veel kijken bij bruikleenverkeer: transport, restauratie, conservering, verpakking, klimaat en veiligheid zijn bijvoorbeeld belangrijke aspecten. Bovendien gaat het om heel verschillende soorten bruiklenen: een zeventiende-eeuws schilderij op paneel vergt een andere behandeling dan een zilveren theepot. De normen en criteria voor bruiklenen lopen hierdoor soms ook uiteen. Toch is er een aantal uitgangspunten te benoemen die voor alle bruiklenen gelden. Heldere en uniforme principes vereenvoudigen het bruikleenverkeer en maken het ook voor kleinere musea gemakkelijker om bruiklenen te vragen en te verstrekken. 

Uitlenen is een kans 

In 2014 bracht de Museumvereniging het rapport Uitlenen is een kans uit over de bijdrage die bruikleenverkeer of collectiemobiliteit tussen musea kan leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. Naar aanleiding van het rapport Smarter Loans. Principles for lending and borrowing from UK Museums en de bevindingen van de Britse Museumvereniging heeft de Museumvereniging een groep museumprofessionals gevraagd een aantal uitgangspunten te formuleren voor effectief bruikleenverkeer.

Leden van de werkgroep:

  • Wendela Brouwer, Hoofd Registrars Office, Rijksmuseum
  • Kris Callens, Directeur, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
  • Vera Carasso, Hoofd Collecties, Gemeentemuseum Den Haag
  • Colin Huizing, Senior Conservator, Stedelijk Museum Schiedam
  • Sandra Kisters, Hoofd Collecties en Onderzoek, Museum Boijmans van Beuningen
  • Birgit Maas, Registrar Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam
  • Daphne Nieuwenhuijse, Bruikleenservice Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Alexandra van Kleef, Secretaris Nederlandse Registrars Groep
  • Koos van Brakel, Hoofd Collectiemanagement, Nationaal Museum van Wereldculturen      
  • Jean-Louis Veenstra, Projectmedewerker Bruikleenverkeer, Rijksmuseum
We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie