Seminar: ‘Fout’ geld? Ethische keuzes bij fondsenwerving

Activiteit | 24 apr. 2023

Kunstenaars, media en de maatschappij mengen zich in het debat over welke sponsoring wel en niet aanvaardbaar is voor musea. Wat vinden de musea zelf? Samen met de Ethische Codecommissie voor Musea organiseert de Museumvereniging een seminar over ethische keuzes bij fondsenwerving. 

Maandag 24 april  
Hybride event, 15:00-17:00 uur 
Pakhuis de Zwijger, Studio 

Meld je nu aan! Registreer via deze link. 

Seminar ‘Fout’ geld? Ethische keuzes bij fondsenwerving  

In een tijd waarin sponsoren van musea meer dan ooit onder een vergrootglas liggen, organiseren  de Ethische Codecommissie voor Musea en de Museumvereniging een hybride seminar over ethische keuzes bij fondsenwerving. Kunstenaars, media en de maatschappij mengen zich in het debat over welke sponsoring wel en niet aanvaardbaar is. Wat vinden de musea zelf? Waarom en tegen welke keuzes lopen ze aan bij het vormgeven van hun beleid? Met de nieuwe ICOM Standards on Fundraising in de hand – die adviseert beleid te formuleren op fondsenwerving – onderzoeken we het nut en de noodzaak van standpunten innemen en de dilemma's die de musea tegenkomen tijdens dit proces.  

In het voorjaar formuleerde ETHCOM, de internationale ethische codecommissie, een nieuwe standard over fondsenwerving, die een aanvulling is op de al bestaande Ethische Code. Artikel 1.10 uit de code schreef al voor Het bestuur stelt het beleid vast met betrekking tot elk museum dat beleid zou moeten opstellen met betrekking tot de inkomsten die het verwerft uit eigen activiteiten of verkrijgt uit externe bronnen. Ongeacht de bron van inkomsten houden musea controle over de inhoud en integriteit van hun programma’s, tentoonstellingen en activiteiten. Activiteiten, gericht op het verwerven van inkomsten mogen de kwaliteitsnormen van de instelling of haar publiek niet in gevaar brengen. […]” 

De Ethische Code verlangt dus een sponsoringbeleid en eist dat sponsoring geen inbreuk maakt op de integriteit en inhoudelijke autonomie van het museum. De Ethische Code bepaalt niet welke bronnen van inkomsten aanvaardbaar zijn en welke niet. Wat zien we als ‘fout’ geld? Is dit afhankelijk van de situatie? Hoe stel je beleid op voor sponsoring, welke voordelen zitten hieraan en welke keuzes dien je te maken tijdens dit proces?  

Meld je nu aan! Registreer via deze link. 

Programma 

  • Opening en introductie met Rob Polak (voorzitter Ethische Codecommissie voor Musea) en Vera Carasso (directeur Museumvereniging) 
  • Best practices met – beiden Hoofd Development - Stijn Wopereis van Van Gogh Museum en Anita Soer van het nieuwe Holocaust Museum nemen de deelnemers mee in hun proces richting een sponsorbeleid.   
  • Theoretisch kader. Spreker volgt.  
  • Rondetafelgesprek. Sprekers volgen.  

We zullen met elkaar en een aantal tafelgasten in discussie gaan over de vragen en afwegingen die meespelen: wat vinden we belangrijk? Waar staan we voor? Wat is onze taak als museum? Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? Er is alle ruimte om ideeën en meningen in te brengen. 

Het is een hybride evenement. Je kunt dus online deelnemen of live in Pakhuis de Zwijger.  

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Deel deze activiteit