Schouder aan schouder

Om museummedewerkers bij te praten rondom corona en de vele ontwikkelingen daaromheen gaan wij vanaf 31 augustus 2020 maandelijks webinars organiseren rondom actuele thema's. De webinars zijn toegankelijk voor museummedewerkers van bij de Museumvereniging aangesloten musea.

Het eerste webinar zal in het teken staan van de impact van de coronacrisis en de nood- en steunmaatregelen voor musea. Er is weliswaar vanuit het kabinet verschillende generieke en sectorspecifieke steun op gang gekomen en ook andere overheden bieden steunmaatregelen, maar we zijn er nog lang niet. Zoals velen ondervinden, komen nog niet alle musea in aanmerking voor tegemoetkomingen om de coronaschade te compenseren. Musea die niet of nauwelijks tegemoetkoming ontvangen, zijn doorgaans musea met minder dan 40.000 bezoekers per jaar, musea die geen rijkssubsidie ontvangen en private musea, die vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden en zakelijke verhuur. De vereniging pleit daarom voor een passender steunpakket voor álle musea.

Webinar Impact coronacrisis

In de eerste editie starten we met een update over de huidige stand van zaken met de meest recente cijfers uit de sector, het nieuwste steunpakket voor musea en een toelichting op de stand van zaken in de lobby met een doorkijkje naar 2021 en verder.  Dit onderdeel licht Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, toe. Daarna gaan enkele musea (oa: Nederlands Zilvermuseum, Stadsmuseum Almelo) onder leiding van Aldith Hunkar met elkaar in gesprek over goede voorbeelden in de lokale lobby (ronde 1) en situaties die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor coronasteun uit de 300 miljoen extra van OCW (ronde 2, oa: Panorama Mesdag). Meer info over sprekers volgt via Museumcontact

Aanmelden

Het eerste webinar vindt maandag 31 augustus plaats van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur en is gratis. Wel dient iedereen zich hier aan te melden, zodat we je een link voor deelname kunnen sturen. Houd deze pagina ook in de gaten voor de onderwerpen van de volgende webinars. 

Voor in de agenda

Maandag 31 augustus (15.00 - 16.30u) - Impact coronacrisis en de nood- en steunmaatregelen voor musea
Maandag 28 september (15.00 - 16.30u) - onderwerp volgt
Maandag 26 oktober (15.00 - 16.30u) - onderwerp volgt
Maandag 25 januari (15.00 - 16.30u) - onderwerp volgt
Maandag 22 februari (15.00 - 16.30u) - onderwerp volgt
Maandag 29 maart (15.00 - 16.30u) - onderwerp volgt