Rijksgeld voor culturele sector blijft vaak hangen bij Twentse gemeenten

Nieuws | 23 feb. 2021

In Tubantia is te lezen dat het geld dat Twentse gemeenten hebben ontvangen (vier miljoen in totaal van de 150 miljoen die het kabinet aan het Gemeentefonds heeft toegevoegd voor de eerste helft van 2021) vaak niet terechtkomt bij Twentse culturele organisaties. Al eerder sprak de Museumvereniging haar zorg uit dat de middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld niet geoormerkt zijn. Hierdoor is niet zeker gesteld dat ze bij de instellingen terechtkomen, zoals musea, waarvoor het is bedoeld. Ook deden we in december een oproep aan gemeenten om ervoor te zorgen dat de steun op de juiste plek terechtkomt. Want met deze steun zijn raden en colleges in staat culturele organisaties, waaronder musea, te ondersteunen. Bijvoorbeeld door huur te verlagen, gemeentebelastingen kwijt te schelden of een tegemoetkoming te doen in de kosten die gemaakt worden tijdens de verplichte tijdelijke sluiting.

Lees meer
Deel dit nieuws