Regionale spreiding

Kunst en cultuur horen voor elke Nederlander toegankelijk te zijn. Provincies en gemeenten willen de kracht van de regio's mobiliseren en terugzien in de culturele infrastructuur. 

 

Stedelijke regio’s zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking én op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. 

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?