Hoge kwaliteit van de sector

De museumsector bouwt aan een hoge kwaliteit door gedragscodes, kennisdeling en door solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering, die gezonde, gemotiveerde en productieve vrijwilligers, freelancers en medewerkers stimuleert in hun ontwikkeling. We doen dit rondom de thema's werkgeverschap, kwaliteitszorg en inspiratie.