Update kort geding: Privacy Museumkaarthouders is principezaak!

Nieuws | 31 okt 2018

Rechter gaat oordelen in principekwestie privacy Museumkaarthouder

Update 1 november 2018: kort geding –  “In deze snel veranderende digitale wereld verdient de privacy van de vrijetijdsbesteding bescherming en dient de opsporingsbevoegdheid begrensd te zijn!”, slotwoorden van de advocaat van de Museumkaart, Job Hengeveld, in reactie op de Belastingdienst. Vandaag diende het kort geding over weigering van levering van bezoekgegevens aan de belastingdienst door de Museumvereniging bij de Rechtbank Amsterdam.

“De makkelijke weg of de juiste weg?” Dat is de principiële afweging die de Museumkaart moet maken. “De ruim 1,35 miljoen kaarthouders moeten onbespied door de Belastingdienst musea kunnen bezoeken” aldus advocaat Hengeveld. De Belastingdienst gaf aan deze data als puzzelstukjes nodig te hebben in het vaststellen van de woonplaats van een mogelijke belastingplichtige. Volgens de Museumkaart kunnen bezoekgegevens daartoe geen bewijs zijn. Sterker: museumbezoek wordt vaker níet in de woonplaats gebracht. Bovendien vraagt de Belastingdienst gegevens over een periode waarin de Museumkaart nog anoniem was en daarmee makkelijk overdraagbaar.

Met de Museumkaart horen alle kaarthouders zich veilig en vrij te voelen om eindeloos musea te ontdekken. Daarom deelt de Museumkaart nooit gegevens met derden, dus ook niet met de Belastingdienst. Alleen in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is, kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Daarom verdedigt de Museumkaart de privacy van alle kaarthouders, desnoods tot de hoogste Europese rechter.

Na beide verweren concludeerde de rechter dat het een principezaak betreft. Over twee weken volgt het vonnis.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Privacy Museumkaarthouders is principezaak!

Museumvereniging weigert daarom bezoekgegevens kaarthouder te leveren aan Belastingdienst

Amsterdam, 31 oktober – De privacy van Museumkaarthouders moet volledig gegarandeerd zijn en blijven. Daarom weigert de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, gegevens over een kaarthouder af te staan aan de Belastingdienst, die hen daarom meermalen heeft verzocht. “Onze vrijetijdsbesteding dient veilig en vrij te zijn en te blijven” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De Belastingdienst probeert nu via de rechter die gegevens alsnog af te dwingen. Op 1 november aanstaande dient hierover een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. 

De Museumvereniging heeft grote en principiële bezwaren tegen het delen van bezoekgegevens met derden, ook met de Belastingdienst. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, waarbij bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is, kan er een overstijgend gerechtvaardigd belang zijn. Dat is bij dit verzoek van de Belastingdienst naar de diepe overtuiging van de Museumvereniging in het geheel niet het geval. Daarnaast is er een heel praktische reden om de gegevens niet te delen: het gebruik van de kaart geeft geen enkele zekerheid over de eigenaar van de kaart.

In maart 2017 ontving de Museumvereniging, exploitant van de Museumkaart, een verzoek van de Belastingdienst om van een specifieke kaarthouder bezoekgegevens over een periode te overleggen. De Museumvereniging is niet op het (herhaalde) verzoek ingegaan. Volgens de wet heeft de Stichting namelijk een zelfstandige verplichting om af te wegen of de privacy van een kaarthouder in zo’n geval niet langer beschermd zou worden. De Museumvereniging zal de privacy van haar kaarthouders desnoods tot de hoogste Europese rechter verdedigen.

Want álle kaarthouders moeten zich op ieder moment vrij voelen om musea in Nederland eindeloos te ontdekken. Waar zij zich laten confronteren, inspireren en verrassen door een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud. Op hun beurt verrijken kaarthouders de museumsector ook écht met de Museumkaart. In 2017 ontvingen de musea ruim 62 miljoen euro voor 8,7 miljoen bezoeken door 1,35 miljoen kaarthouders. Een museum krijgt namelijk voor ieder bezoek van een kaarthouder een vergoeding op basis van hun toegangsprijs vanuit de Stichting Museumkaart waarin de Museumvereniging de exploitatie van de Museumkaart heeft ondergebracht. Daarom wordt de Museumkaart gescand bij de entree van het museum en zijn die gegevens veilig in beheer bij de dataverwerkers van Stichting Museumkaart. Een kaarthouder mag er terecht van uitgaan dat die gegevens vertrouwelijk zijn en uiterst zorgvuldig worden behandeld.

Voor meer (pers)informatie:
Chris Janssen
06 12 02 77 68
cjanssen@museumvereniging.nl

Deel dit nieuws