Pilot training “Zicht Krijgen op Impact”

Nieuws | 25 jul. 2022

Pilot training “Zicht Krijgen op Impact”
Datum: maandag 29 augustus 2022
Locatie: Breda, BUas campus, Monseigneur Hopmansstraat 2, 4817 JS Breda
Tijd: 11:00-15:30

Musea en in het bijzonder stadsmusea worden geconfronteerd met een complexe taak. In relatie tot subsidiegevers is het belangrijk dat het stadsmuseum zich helder kan profileren en kan overtuigen van haar expertise en kwaliteit. De eisen die aan een stadsmuseum worden gesteld, worden echter steeds complexer. Naast het beheren en tentoonstellen van de collectie komen er ook taken bij die meer op het sociaal-maatschappelijke vlak liggen. Diversiteit, inclusie en participatie zijn hierbij kernbegrippen. Projecten en tentoonstellingen hebben bijvoorbeeld tot doel bewoners te betrekken bij het museum, bij de stad, en bij elkaar. Het zichtbaar maken hiervan in museumevaluaties is een uitdaging. Kwantitatieve gegevens zoals bezoekersaantallen moeten worden aangevuld met gegevens over ‘softe’ uitkomsten die de sociaal-maatschappelijke impact(s) weergeven.

Deze training is een eindresultaat van het SIA RAAK-Publiek 2019 project “Radar voor het Stadsgevoel”. Onder leiding van Breda University of applied sciences (BUas) en in samenwerking met Museum Gouda, Musea Zutphen, Stedelijk Museum Breda en Hoebink Onderzoek & Advies is deze training tot stand gekomen.

De training heeft tot doel om medewerkers van stadsmusea handvatten te geven om de (sociaal-maatschappelijke) impacts van het museum op een overtuigende manier te onderzoeken en te communiceren naar stakeholders zoals de gemeente en andere subsidieverstrekkers. Aan de hand van opdrachten gaan deelnemers op zoek naar criteria en werkvormen om het aanbod van het museum te evalueren. De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit.

Wil je meedoen met de pilot? Meld je dan aan via email bij dr. Jeroen Nawijn via nawijn.j@buas.nl. Deelname aan de de pilot is gratis, het aantal plaatsen is beperkt tot 10.

Deel dit nieuws