Persconferentie, coronapas en herstel

Nieuws | 02 nov. 2021

Na de versoepelingen eind september hoopten we dat die de opmaat vormden voor het herstel van de bezoeken aan musea. De persconferentie van vanavond maakt duidelijk dat we er nog niet zijn. De volle ziekenhuizen waren natuurlijk een voorbode, maar we hebben er in de lobby op ingezet dat nieuwe maatregelen voor musea konden uitblijven. Dat is helaas niet zo.

Vanaf 6 november geldt het volgende:

Doorstroomlocaties, zoals musea, moeten bezoekers om een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen. Tot nu toe was dat alleen het geval bij evenementen of in de horeca van musea, omdat de coronapas wordt gehanteerd, is er geen mondkapjesplicht.

Thuiswerken voor minstens de helft van de werktijd en zoveel mogelijk reizen buiten de spits.
Uiteraard gelden ook de basisregels van het RIVM, zoals geen handen schudden, handen wassen, en voldoende luchten. 

Verder overweegt het kabinet de coronapas uit te breiden naar werkplekken. Hierover wil het kabinet op 12 november de knoop doorhakken. Mocht het kabinet daarvoor willen kiezen, dan zal het een wetsvoorstel voorleggen aan het parlement. 

We vinden het jammer dat musea nu toch met nieuwe maatregelen te maken hebben. Wel zijn we blij dat musea in elk geval dezelfde aantallen mensen mogen blijven ontvangen. Er is geen voornemen om de anderhalvemetermaatregel weer verplicht in te voeren. Tegelijk adviseert het kabinet de bevolking die wel in acht te nemen,

Uiteraard willen we bijdragen aan het openhouden van de zorg voor iedereen. Musea hebben aangetoond dat een museumbezoek veilig en verantwoord verloopt.

Herstelplan

Door de nieuwe maatregelen wordt nog belangrijker dat er snel een concreet herstelplan komt waarmee de overheid de culturele sector weer op de been helpt. De bezoekcijfers zijn nog lang niet als vanouds en het ziet ernaar uit dat corona daarop nog zeker twee jaar invloed blijft hebben. Ook moeten musea extra kosten maken door de invoering van de coronapas.

De Museumvereniging heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk aan het demissionaire kabinet, de formateurs, het ministerie van OCW en andere partijen in Den Haag laten weten dat volledig herstel voor musea, en andere culturele instellingen, nog niet in zicht is.

Deze maand wil de minister de contouren van het herstelplan presenteren. Op 22 november is in de Tweede Kamer het begrotingsdebat cultuur, waar de Miljoenennota aan bod komt en waar naar verwachting ook over het herstelplan zal worden gesproken.

De Museumvereniging pleit voor een herstelplan met investeringen voor musea variërend van publieksbereik, presentatie en educatie tot verduurzaming en impulsen voor museale collecties. Deze investeringen zijn nodig om te zorgen dat de kwaliteit van het museumaanbod overal in Nederland geborgd blijft. Ook de komende dagen en weken blijven we daarover met in gesprek met Den Haag.

Coronaprotocol voor musea

De nieuwe maatregelen worden de komende dagen aangepast in het Museumprotocol

 

Deel dit nieuws