Persconferentie 11 mei 2021

Nieuws | 11 mei 2021

Zojuist was er weer een coronapersconferentie van het kabinet. Dat openluchtmusea en openluchtmonumenten bij stap 2 vanaf woensdag 19 mei, als alles goed blijft gaan, open mogen, geeft iets meer perspectief. Toch blijven wij als Museumvereniging van mening dat álle musea veilig open kunnen met gebruikmaking van het Museumprotocol.

Als de cijfers het toelaten wil het kabinet volgende week besluiten om vanaf woensdag 19 mei de tweede stap van het openingsplan te zetten. Het kabinet richt zich nu op 19 mei, omdat de daling is ingezet. Maar omdat het nog onzeker is of die daling doorzet, wordt het besluit pas twee dagen van tevoren definitief genomen. Over een week zegt het kabinet dus definitief of de versoepelingen een dag later ingaan. In stap 2 worden maatregelen voor doorstroomlocaties in de buitenlucht versoepeld. Daardoor kunnen openluchtmusea en openluchtmonumenten de poorten dan openen voor publiek, mits zij hun binnenlocaties gesloten houden (wc’s mogen wel open). De betreffende musea kunnen zelf de afweging maken wel of niet open te gaan in deze stap. Daarnaast leek het in stap 2 voor doorstroomlocaties binnen mogelijk om met gebruik van toegangstesten voor publiek te openen. Maar vanwege benodigde wetgeving lijkt dit nog niet aan de orde. Als Museumvereniging vinden we dat musea veilig open kunnen met het reeds bewezen coronaprotocol, dus zonder gebruik van sneltesten. Het is daarom te hopen dat stap 3 waarin álle musea veilig kunnen heropenen ook snel plaatsvindt. Daarover heeft het kabinet vandaag aangegeven dat dat op zijn vroegst 9 juni mogelijk is. Op 1 juni horen we of deze derde stap inderdaad gezet wordt.

Museumvereniging ondertekent samen met velen brandbrief tegen wet testbewijzen

De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel dat de wettelijke basis biedt om toegangstesten mogelijk te maken. Dit heeft als doel om sectoren met toegangstesten te openen voor bezoek in de fasen van het openingsplan waarin de ziekenhuisbezetting de opening van diverse sectoren nog niet mogelijk maakt. Tijdens de stemming werden enkele aanpassingen aan het wetsvoorstel ingestemd. Zo vervalt de door het kabinet voorgestelde eigen bijdrage van 7,50 euro voor de sneltesten en worden deze kostenloos aangeboden. De Tweede Kamer breidt ook de basis van de wet uit van alleen toegangstesten naar vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen (waarvoor overigens voor zover bekend nog geen instrument beschikbaar is). De wet moet ook nog langs de Eerste Kamer om in werking te treden. Dit betekent voor musea dat er straks waarschijnlijk een wettelijke basis is om eventueel open te gaan in stap 2 met gebruik van toegangstesten, maar dat het hen volledig vrij staat om dicht te blijven totdat zij op basis van een volgende stap in het openingsplan weer op basis van het museumprotocol open kunnen.

Heropening in zicht, financiële steun blijft noodzakelijk

Hoewel heropening nu echt in zicht is, gaat de lobby voor steun in de tweede helft van 2021 onverminderd voort – voor álle musea ongeacht grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats. Inzet is dat, nu we bijna bij de eindstreep zijn, iedereen die ook moet kúnnen halen. We weten dat beperkingen ook na 1 juli nog (deels) van kracht zullen zijn en dat er bovendien sprake zal zijn van langerdurende vraaguitval, omdat publiek de weg naar culturele uitjes weer moet weten te vinden. Daarom maken we ons bij het ministerie van OCW en de Taskforce Culturele en Creatieve hard voor sectorspecifieke steun. Daarnaast is de Museumvereniging via werkgeversorganisatie VNO-NCW betrokken bij de totstandkoming van een generiek steunpakket. Het ziet ernaar uit dat daarover in de tweede helft van mei meer bekend over gemaakt.

 

Deel dit nieuws