Oppositie vindt subsidies zonder reddingsplan zinloos

Nieuws | 05 aug. 2020

Voor de coronacrisis bestond gemiddeld de helft van de inkomsten van musea uit eigen inkomsten, die plotseling van half maart tot ten minste 1 juni helemaal wegvielen. Ook nu de meeste musea inmiddels zo'n twee maanden weer heropend zijn, derven zij circa 80% aan eigen inkomsten. Deze derving zal naar verwachting zeker tot en met 2021 50-60% zijn. Peter Kwint (SP) in NRC: "Dat is het cynische van deze crisis: de instellingen die afgelopen jaren zich het meest zijn gaan gedragen zoals de overheid wilde – minder subsidie, meer eigen inkomsten – worden het hardst geraakt. Wie geen subsidie ontving, kwam bijvoorbeeld niet in aanmerking voor het hulppakket van Van Engelshoven. En ondertussen heb je nauwelijks eigen inkomsten.” Als Museumvereniging pleiten wij daarom voor een passender steunpakket voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering.

Lees meer
Deel dit nieuws