Ontwikkelen

Educatieve waarde

Om hun eigen identiteit volledig te kunnen ontwikkelen moeten kinderen en jongeren liefst zo vroeg mogelijk kennismaken met cultuur en musea. Musea bieden nieuwe vensters op de wereld of vergroten de bestaande vensters.

In het museum steek je altijd iets op

Zo kan kind door een microscoop de wereld van de kleine deeltjes ontdekken, kunnen scholieren aan de hand van beeldende kunst hun woordenschat uitbreiden of leren ze begrippen uit de meetkunde. Musea hebben met hun collecties een unieke gelegenheid om bij te dragen aan de kennis en kunde van leerlingen in alle fases van het onderwijs.

Door musea te bezoeken leer je - bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld. Het museum is letterlijk een leerschool, onder meer voor jongeren die er hun maatschappelijke stage vervullen en voor wetenschappers die er onderzoek doen.

In 2017 won het Verwonderpaspoort de Museumeducatie Prijs. Het paspoort is een project van Leidse musea en (onderwijs)instanties met als doel om natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid toegankelijk te maken voor kinderen.