Online presentatie evaluatie restitutiebeleid naziroofkunst

Nieuws | 07 dec. 2020

Vandaag heeft de Adviescommissie restitutie cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog, onder voorzitterschap van Jacob Kohnstamm, haar advies over evaluatie van het restitutiebeleid naziroofkunst ‘Streven naar rechtvaardigheid’ aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW).   

Lees meer

De Museumvereniging is verheugd dat de commissie concludeert dat de aanbevelingen van de commissie Ekkart (2001-2004) een solide basis blijven vormen voor het Nederlandse restitutiebeleid. Wij onderschrijven de noodzaak tot herijking van het beleidskader voor restitutie van naziroofkunst door de minister van OCW. En wij zijn met de commissie van mening dat daarbij menselijkheid, transparantie en welwillendheid leidend dienen te zijn. Musea vertrouwen op de zorgvuldigheid van de Restitutiecommissie om in geval van een claim op een kunstwerk een bindend advies te geven.  

Ethische Code voor Musea

Musea erkennen de pijn en de emotie van overlevenden en nabestaanden rond naziroofkunst. Daarom gaan kunstwerken in musea waarvan is vastgesteld dat die geroofd zijn, terug naar de rechthebbenden. Daarbij dient nauwgezet te worden beoordeeld of er sprake is van roof en wie de rechthebbenden zijn. Musea onderzoeken altijd de herkomst van objecten en leggen die vast zoals is bepaald in de Ethische Code voor Musea. Afgelopen decennia deden musea onderzoek naar de mogelijk te betwijfelen herkomst van kunstwerken en joodse rituele objecten die zijn verkregen vanaf 1933. Sinds 2012 zijn de resultaten openbaar op musealeverwervingen.nl. Daar zijn momenteel 173 werken te vinden waarvan de herkomst niet helder is. Het is een uitnodiging aan een ieder die aanwijzingen kan geven die kunnen leiden tot een claim door rechthebbenden. 

Op de website van de Raad voor Cultuur is meer informatie te vinden en is het rapport te downloaden.  

Deel dit nieuws