Ongeloof bij leden Raad van Toezicht en medewerkers Museum De Voorde

Nieuws | 05 jun. 2022

De leden van de Raad van Toezicht en de medewerkers van Museum De Voorde hebben met ongeloof gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord voor Zoetermeer. In dat akkoord valt te lezen dat het nieuwe College van B&W voornemens is om te stoppen met iedere vorm van subsidie voor stedelijk Museum De Voorde. 

Bij voortzetting van dit onverwachte voornemen van het nieuwe College van B&W zal het enige officiële en geregistreerde museum van Zoetermeer haar deuren moeten sluiten. Dit betekent dat  kennis over cultuur en erfgoed verloren zal gaan; een enorme kapitaalsvernietiging. 

De jaarlijkse subsidie van zo’n € 650.000 zal volgens het nieuwe akkoord ‘worden ingezet voor een structurele subsidie van het Nationaal Videogame Museum en het behouden van het erfgoed'. Welke organisatie het cultureel erfgoed moet gaan beheren maakt het coalitieakkoord niet duidelijk.

Het museum roept het nieuwe College van B&W op om het voornemen te herzien. Daarnaast vraagt het museum de voltallige gemeenteraad om een politiek breed en inhoudelijk debat te agenderen en te voeren over de museale functie in Zoetermeer. Precies zoals de VVD dit zelf op 29 november jl. al voorstelde.

Op dit moment gaat de aandacht van de Raad van Toezicht en directie uit naar de zorg voor het personeel en de vele vrijwilligers die Museum De Voorde na de pandemie met zoveel energie en enthousiasme weer vooruithielpen. Ook doet het museum een beroep op alle inwoners om Museum De Voorde met een bezoek te komen steunen in de komende maanden.

Lees meer
Deel dit nieuws