Museumvereniging

Museumvereniging

Oorlogs- en bevrijdingsmusea gaan nauw samenwerken

Negen Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 -1945 hebben de handen ineen geslagen. Zij hadden - mede gevoed door externe ontwikkelingen - de behoefte minder vrijblijvend dan voorheen de krachten te bundelen.

Door samenwerking willen zij nu hun belangen behartigen. Daartoe is de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 opgericht, afgekort SMH 40 - 45.  Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) ondersteunt de stichting met een financiële bijdrage. Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum Amsterdam, is tot voorzitter benoemd van het bestuur dat bestaat uit de directeuren van de deelnemende musea:             

•             Stichting Airborne Museum ‘Hartenstein’ , Oosterbeek
•             Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork , Hooghalen
•             Stichting Hollandsche Schouwburg, Amsterdam
•             Stichting  Indisch Herinneringscentrum, Arnhem 
•             Stichting Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (Liberty Park), Overloon
•             Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek
•             Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Amersfoort
•             Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, Vught
•             Stichting Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam

Maandag 26 november presenteert de Stichting het beleidsplan Waarden Delen. Missie en visie zijn erop gericht de maatschappelijke positie van de aangesloten  musea en herinneringscentra te verstevigen. Ze willen dit doen door het publieksbereik te verbreden, hun aanbod te actualiseren en hun efficiëntie en effectiviteit te vergroten. De kernkwaliteit  van de Stichting  is de optelsom van de aanwezige kennis en vaardigheden op drie sterk met elkaar verweven terreinen: (Im)materieel oorlogserfgoed: content, collecties, locaties en getuigenissen, het ‘medialiseren’ daarvan door publiekspresentaties, educatieve programma’s en andere aansprekende media en het bereiken, informeren en betrekkenvan een breed publiek.

Airborne Museum Hartenstein, één van de deelnemers

De samenwerking sluit aan bij de landelijke trend. Intermuseale  samenwerking staat hoog op de beleidsmatige agenda van overheden en museale koepelorganisaties. Zo presenteerde de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea en de Nederlandse Museumvereniging eind oktober het advies Musea voor Morgen, opgesteld door de Commissie Asscher-Vonk. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van intermuseale  samenwerking is een van de belangrijkste aanbevelingen van deze commissie.

Voor meer informatie kunt u mailen. 

 


26 nov '12