Nieuwjaarsreceptie Museumvereniging 2020 stond in het teken van samenwerken

Nieuws | 28 jan 2020
© Margot de Heide

Maandag 27 januari 2020 vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging plaats in de Hermitage Amsterdam. Zo’n 400 genodigden, waaronder vele leden, konden elkaar ontmoeten en deelnemen aan een expertmeeting. Tijdens de aftrap van het nieuwe museumjaar werd het belang van partnerships onderstreept.

 

De jaarlijkse receptie van de Museumvereniging markeert dit jaar naast het Jaarplan 2020 ook de start van de nieuwe beleidsperiode 2020-2022, waarin de Museumvereniging het publieke belang van musea voorop blijft stellen. De komende periode gaan de musea zich gezamenlijk nog meer inzetten voor een binding van alle inwoners van het land met museale collecties. Daarnaast herdenken en vieren wij in het kader van 75 jaar vrijheid het recht op vrije, onbelemmerde culturele ontplooiing - tevens het thema van de Nationale Museumweek. 

‘Deel je best practices, plannen en programmering’

Musea werken al veel en succesvol samen. Bijvoorbeeld in de Museumkaart, maar ook onderling en met bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties. Ook leveren zij aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, de Nederlandse identiteit en een florerende economie een overtuigende bijdrage. De Bestuursvoorzitter van de Museumvereniging Irene Asscher-Vonk ging ook in op het onderwerp diversiteit en inclusie. “Je moet niet alleen de deur openzetten, maar proberen elkaar echt te begrijpen en elkaars taal te spreken.” Over samenwerking betoogde zij in lijn daarmee: “Samenwerken is heel leuk, maar lang niet altijd makkelijk. Het vergt veel investeren; er is tijd en welwillendheid voor nodig.” Gastvrouw Cathelijne Broers, directeur van Hermitage Amsterdam sloot zich hierbij aan en benadrukte de kansen die samenwerking de museumsector biedt. “Deel je best practices, je plannen en programmering met elkaar en zet in op de bezoeker van de toekomst.” Ook hield zij een wervend verhaal over de ‘verbindende factor van musea voor onze samenleving’ en benadrukte hoe trots alle musea mogen zijn op de onlangs gepubliceerde Museumkaartcijfers 2019. Ze sloot af met de oproep aan de aanwezigen om bij beleidsmakers het belang van alfa-studies te benadrukken. “Een kenniseconomie kan niet zonder creativiteit.”

De Museumvereniging

Het stimuleren van samenwerking in de sector is ook de komende periode een van de aandachtspunten van de Museumvereniging. Hoewel het geen doel op zich is, zien we samenwerking als middel voor meerwaarde om het publieksbereik te laten groeien, zichtbaarheid van de collecties te vergroten, de museale kennis te vergroten, te borgen en te delen en de bedrijfsvoering meer rendabel te maken. 


Delen van kennis en kunde

In het kader van het delen van best practices vonden er voorafgaand aan de plenaire sessie verschillende expertmeetings plaats. Naast workshops van de drie winnaars van de Museumeducatie Prijs – de Digitale Scheurkalender van Kröller-Müller Museum, het Verwonderpaspoort van Naturalis Biodiversity Center en het Sint-Maarten Debat van Museum Catharijneconvent konden de aanwezigen ook aanschuiven bij de meeting over het educatieve programma van de gastlocatie: Hermitage voor Kinderen.

Foto's: Margot de Heide en Annemieke van der Togt 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws