Nieuwjaarsreceptie en jaarplan Museumvereniging 2018

Nieuws | 10 jan 2018

Musea ontvangen 62 miljoen euro bezoekvergoeding over 2017 voor 8,7 miljoen bezoeken door 1,35 miljoen kaarthouders - dit nieuws werd bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging in het CODA. Behalve een vooruitblik, was er traditiegetrouw ook ruimte voor een terugblik op de Museumkaartcijfers.

1,35 miljoen mensen hebben een Museumkaart
“Musea zijn van een steeds groter wordende maatschappelijke betekenis voor onze samenleving”. Met deze woorden opende Marjan Scharloo, bestuurslid Museumvereniging en directeur Teylers Museum, de Nieuwjaarsreceptie. De trend dat steeds meer mensen tentoonstellingen in Nederland bezoeken, heeft in 2017 opnieuw geleid tot meer Museumkaarthouders en meer kaartbezoeken. Ook de bezoekvergoeding voor musea werd tijdens de receptie bekendgemaakt: 68%. Dit hoge percentage is mogelijk door onder andere de aangepaste grondslag, de groei van het aantal Museumkaarthouders en daarnaast een bezoekfrequentie die stabiliseert (gemiddeld 6,5 bezoeken met de Museumkaart per jaar).

“Deze positieve ontwikkelingen zijn vooral te danken aan de verscheidenheid in collecties, aansprekende activiteiten in musea en de spreiding van musea over het land. Het is ook een blijk van waardering van het publiek voor de ondernemende musea in ons land”, aldus Mirjam Moll, manager promotie van de Museumvereniging. 

Nieuwe website Museumvereniging
De aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie kregen een primeur: de nieuwe website van de vereniging werd gepresenteerd. Deze website is vooral gericht op de beïnvloeding van de publieke en politieke opinie. Speciaal voor leden is er natuurlijk nog steeds het digitale platform Museumcontact, voor verdere verdieping en interactie. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen
Bijzondere aandacht was er voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De museumbranche is vitaal, hoewel de overheidssubsidies onder druk staan. De gemeenteraadsverkiezingen bieden musea de kans om hun maatschappelijke waarde voor lokale gemeenschappen opnieuw onder de aandacht te brengen en hun relatie met de gemeenten verder te verdiepen. Als handreiking hebben we de Handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018 geschreven om onze leden te ondersteunen.

Jaarplan 2018
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is ook het jaarplan Jaarplan 2018 van de Museumvereniging gepresenteerd. Hierin gaat extra aandacht uit naar de ondersteuning van musea bij het bereiken van een meer divers museumpubliek. Kijk hier voor een handige samenvatting.

Volgens de uitkomsten van de ConjunctuurWijzer Musea 2017-2 hebben musea vertrouwen in de toekomst. Ze voorzien nog steeds een stijgende lijn in bezoeken en eigen inkomsten en hebben momenteel iets minder negatieve verwachtingen over financiering vanuit de overheid. Ook rekenen musea erop hun concurrentiepositie op de vrijetijdsmarkt verder te verstevigen en willen ze hun draagvlak vergroten door sterkere binding van de bevolking met de collectie Nederland, door samenwerking met lokale ondernemers en met scholen.

De Museumvereniging is ervan overtuigd dat musea met hun grote verscheidenheid aan collecties en door hun verschillen in maatvoering ook een steeds diverser publiek zullen weten aan te spreken. Want alleen samen vertellen musea het hele verhaal.

Nieuwjaarsreceptie 2018
Deel dit nieuws