Nationale samenwerking maritiem historisch onderzoek

Nieuws | 16 aug 2018

Musea verbinden zich met academisch onderzoek en onderwijs

Vanaf dit jaar wordt het maritiem historisch onderzoek in Nederland nationaal op elkaar afgestemd. Het Maritiem Museum (in samenwerking met Erasmus Universiteit), het Scheepvaartmuseum Amsterdam (in samenwerking met de VU) en Leerstoel Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden willen door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een zo breed mogelijk publiek bewustmaken van de maritieme wortels in de identiteit van de Nederlandse economie en samenleving.

Rotterdam Centre for Modern Maritime History
In 2014 startte het Rotterdam Centre for Modern Maritime History (RCMMH), het door het Maritiem Museum geïnitieerde samenwerkingsverband van het museum met de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van academisch onderzoek en onderwijs. Speerpunten van onderzoek zijn de Nederlandse scheepsbouw; de Rotterdamse haven en haar verbinding met het achterland; en de Nederlandse offshore-industrie. Studenten van de Erasmus Universiteit volgen colleges over deze thema’s colleges en gebruiken de collectie van het Maritiem Museum als bron voor onderzoek. Binnen het Centrum delen museumconservatoren en academisch onderzoekers hun specifieke kennis en kundigheid. De resultaten komen beschikbaar via wetenschappelijke kanalen en leveren tevens een bijdrage aan het publieksprogramma van het Maritiem Museum.

Nationale samenwerking
In de periode 2018-2022 verschuift de nadruk naar de Scheepsbouw en naar Rotterdamse Haven en Hinterland. Daarnaast wordt het maritiem historisch onderzoek in Nederland (Rotterdam, Leiden, Amsterdam) vanaf dit jaar nationaal op elkaar afgestemd, met voor elke partner een eigen focus.

Kweekvijver voor jong talent

Ook is het volgens het museum nodig een kweekvijver te creëren voor jong talent met een maritiem-historische belangstelling. De samenwerkingspartners willen dit aanpakken door hun individuele activiteiten op het terrein van wetenschappelijk onderzoek op elkaar af te stemmen. De nieuwe infrastructuur, die uit deze samenwerking ontstaat, zal jonge onderzoekers kansen bieden zich te specialiseren in maritieme geschiedenis en het gebruik van maritiem erfgoed als bron van kennis.

Bron: Mondriaan Fonds 

Deel dit nieuws