Nationale kennisagenda voor het museale veld

Publicatie | 09 okt 2014

Om de maatschappelijke rol van musea in de toekomst nog beter te kunnen vervullen is kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen musea essentieel, vandaar deze Kennisagenda. 

Waarom de kennisagenda?

Om de maatschappelijke rol van musea in de toekomst nog beter te kunnen vervullen is kennisontwikkeling essentieel. Het initiatief voor de kennisagenda komt voort uit de Museumbrief ‘Samen werken, samen sterker’. Minister Bussemaker: "Wetenschappelijk onderzoek vormt de bron voor nieuwe verhalen die met de collectie verteld kunnen worden. Het zorgt ook voor nieuwe ideeën en inzichten over educatie, de economische impact en de verbindende rol van musea in de samenleving."

Siebe Weide, algemeen directeur Museumvereniging: "De kennisagenda beoogt een verbreding van het onderzoek door en voor musea. Dat is goed voor musea die zich steeds sterker verhouden tot de samenleving. De Museumvereniging is verheugd dat er vanuit het ministerie €800.000 beschikbaar is gesteld voor wetenschappelijk onderzoek binnen musea."

Samenwerking museumsector en wetenschap

Samen met OCW wil de Museumvereniging de samenwerking bevorderen tussen musea en wetenschappelijke instellingen op het gebied van onderzoek. De eerste onderzoeksbeurzen in het kader van de Kennisagenda zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek door medewerkers van musea. Het wetenschappelijk onderzoek moet vallen binnen de kaders van de Kennisagenda en gericht zijn op onderzoek over de collectie, educatie, digitalisering of het bereiken van nieuw publiek. De beurzen kunnen worden aangevraagd via de NWO. 

Partners

De kennisagenda is door het ministerie van OCW samen met de Museumvereniging, NWO, RCE KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld ontwikkeld.

Downloaden

Download de publicatie Nationale kennisagenda voor het museale veld door op de gele downloadbutton te klikken.

Deel deze publicatie