Museumregister Nederland

Nederland kent geen museumwet. De titel 'museum’ is dan ook niet beschermd. Om toch een standaard te stellen hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in 2000 gezamenlijk de Stichting het Nederlands Museumregister opgericht. 

Doel museumregistratie

Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het 'Certificaat Geregistreerd Museum'. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uitspreken en aannemelijk maken deze binnen drie jaar door te voeren, worden voorlopig geregistreerd. Daarnaast kent Nederland andere kwaliteitszorgtrajecten, zoals visitatie.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder