Museumnorm 2020

De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister en kan vervolgens het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen.

Eind 2019 is tijdens de Ledenvergadering van de Museumvereniging ingestemd met de Museumnorm 2020: het herijkte kwaliteitskader voor geregistreerde musea in Nederland. Hiervoor is de Museumnorm 2015 waar nodig verder verduidelijkt en geactualisateerd. Ook zijn de uitgangspunten verstevigd door de toevoeging van de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Musea dienen deze uitgangspunten te onderschrijven en naar vermogen te implementeren. De indeling van de Museumnorm is gelijk gebleven, de norm bestaat nog steeds uit 17 criteria verspreid over de drie pijlers: bedrijfsvoering, collectie en publiek.

Relevantie behouden

Gelet op trends, politieke ontwikkelingen en maatschappelijke debatten is het van belang om de Museumnorm periodiek te herijken, om zo de relevantie voor de branche te behouden. Daarom is in 2019 de Museumnorm door een projectgroep van de Museumvereniging geëvalueerd. De (tussentijdse) resultaten zijn besproken met een klankbordgroep van musea en vervolgens gedeeld met de verschillende erfgoedhuizen, die verenigd zijn binnen het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM). Het concept is voorgelegd aan de Stichting Museumregister Nederland ter beoordeling van de toetsbaarheid. 

Download de publicatie Museumnorm 2020 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.