Museumkaart

De Museumvereniging zet zich in voor een stevig draagvlak bij publiek en politiek en een hoge kwaliteit van de museumsector. De collectieve promotie van musea wordt uitgevoerd door Stichting Museumkaart.

De Museumkaart, een initiatief van de musea zelf, bestaat sinds 1981.
1,4 miljoen Nederlanders kunnen met de Museumkaart eindeloos ruim 400 musea ontdekken. Het aantal Museumkaarthouders is evenals het totale museumbezoek sterk gegroeid tussen 2013 en 2018: van 1,0 miljoen kaarthouders in 2013 tot bijna 1,4 miljoen in 2018. Een groei van bijna 40%. Inmiddels bezit ruim 8% van de Nederlandse bevolking van 5 jaar en ouder een Museumkaart.

De Museumkaart levert een belangrijke bijdrage aan de groei van het aantal museumbezoeken. In 2018 bezochten Museumkaarthouders ruim 8,8 miljoen keer een museum, hiermee namen de Museumkaarthouders 29% van het totale museum­bezoek voor hun rekening. Naast het aantal kaarthouders blijft het aantal deelnemende musea groeien. 

Daarnaast is de Museumkaart van groot financieel belang voor musea. De vergoeding aan een museum voor een bezoek van een Museumkaarthouder bedraagt in 2018 63% van de gemiddelde toegangsprijs van het vol betalend bezoek. In 2018 levert het bezoek van Museumkaart­houders de musea 60 miljoen euro op: dit bedrag is goed voor 25% van de entreegelden en 12% van de eigen inkomsten. Daarmee draagt de kaart substantieel bij aan het verdienvermogen van musea. 

Stichting Museumkaart

De exploitatie van de kaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart. Dit is een ongesubsidieerde instelling zonder winstoogmerk, die onderdeel is van de Museumvereniging.

 

 

 

Verdienvermogen van musea

De Museumkaart is goed voor zo’n 10% van de eigen inkomsten van de museumsector in Nederland. In 2018 hebben de musea circa € 60 miljoen ontvangen voor bezoeken met de Museumkaart. Daarmee draagt de kaart substantieel bij aan het verdienvermogen van musea. Het principe achter de Museumkaart is eenvoudig. Het bedrag dat kaarthouders voor de Museumkaart betalen gaat in een grote geldpot. Dat geld wordt jaarlijks verdeeld onder de deelnemende musea. Dit gebeurt op basis van de toegangsprijs en het aantal kaartbezoeken dat musea krijgen. Zo komen alle inkomsten ten goede aan de deelnemende musea! 

De Museumkaart is 8,9 miljoen keer gebruikt in 2018

De Museumkaart - de sleutel tot meer dan 400 musea in Nederland -  is in 2018 maar liefst 8,9 miljoen keer gebruikt. Gemiddeld bezoekt een kaarthouder in 12 maanden ruim 6 keer een museum. Indrukwekkende cijfers die duiden op de grote aantrekkingskracht van de musea.

Invoeren Museumkaart

Musea die de Museumkaart willen gaan accepteren, kunnen dat alleen als zij ook lid zijn van de Museumvereniging. De bezoekvergoeding is ten minste 50% van de gemiddelde toegangsprijs. Op deze manier bouwen Museumkaarthouders, de musea en de vereniging samen aan het versterken van het grote publieke belang van musea. Meer informatie over de spelregels voor musea en het invoeren van de kaart, kun je vinden op Museumcontact.

Meer lezen over de Museumkaart

Economische effecten Museumkaart
Jaarverslag Museumkaart
Handleiding Museumkaart