Museumeducatie Prijs

De Museumeducatie Prijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor excellente samenwerkingsprojecten van musea en basisscholen.

In musea komt onderwijs tot leven. Het zijn ware schatkamers, waar kinderen ontdekkend leren aan de hand van bijzondere voorwerpen en activiteiten. Met hun collecties sluiten musea aan bij alle vakken in het onderwijs, van natuurkunde tot geschiedenis. Museumeducatie levert een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zoals het analytisch denkvermogen, het creatieve uitdrukkingsvermogen en het vermogen om oplossingsgericht te werken. Al deze vaardigheden, de 21st-century skills, hebben kinderen nodig in de snel veranderende samenleving.

Excellente samenwerkingsprojecten

De Museumeducatie Prijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is bedoeld om bijzondere, vernieuwende samenwerkingsprojecten van musea met basisscholen met het museale veld te delen en navolging ervan te stimuleren. Musea bieden een verrassende en inspirerende leeromgeving, waarmee zij het onderwijsaanbod op scholen kunnen verrijken en scholen kunnen helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Scholen spelen op hun beurt een rol voor musea bij het publieksbehoud: kinderen zijn de museumbezoekers van de toekomst. Veel volwassenen die als kind musea bezochten, doen dat op latere leeftijd nog. Als Museumvereniging beginnen we daarom steeds weer met de jongste jeugd. Onder meer door het stimuleren van schoolbezoek en samenwerkingsprojecten om zo een groot en divers publiek te interesseren voor eigentijdse verhalen over de Collectie Nederland.

Taskforce Museumeducatie

Onderzoek van de Taskforce Museumeducatie laat zien dat nog lang niet overal sprake is van educatieve samenwerking tussen onderwijs en musea. De Museumvereniging is dan ook blij dat de minister van OCW deze tweejaarlijkse prijs sinds 2015 heeft ingesteld voor het beste samenwerkingsproject.

Museumeducatie Prijs 2020

Museum Catharijneconvent en samenwerkingspartner CBS De Wegwijzer uit Zeist en de overige samenwerkingspartners ontvangen de hoofdprijs van € 45.000,-. Deze geldprijs wordt gebruikt om het Sint-Maarten Debat verder te ontwikkelen en uit te breiden. Het Sint-Maarten Debat is een debatwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. De jury roemde dit project, omdat in principe elk museum dit kan vertalen naar de eigen museale collectie. De tweede prijs van € 5.000,- ging naar het project Wie ben ik, wie was jij? van het Nationaal Archief in samenwerking met Basisschool De Ark uit Den Haag.

Publicaties kinderen en museumbezoek

In musea komt onderwijs tot leven
Stimulering museumbezoek door kinderen