Museumcijfers 2017

Publicatie | 02 okt 2018

Meer museumbezoek, meer museuminkomsten

Het eigen inkomen van musea is voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies.

Amsterdam, 02-10-2018 – Meer mensen bezoeken in 2017 een museum. De afgelopen 4 jaar is het aantal museumbezoeken met 30% gestegen. Het aantal Museumkaarthouders is in diezelfde tijd met 35% gestegen. Opvallend positief is dat ook het aantal jeugdbezoeken in schoolverband stijgt. De ruim 400 Nederlandse musea hebben in financieel lastige jaren veerkracht getoond: voor het eerst verdienen musea zelf meer dan zij aan subsidies ontvangen. De keerzijde is dat steeds meer middelgrote en kleine musea rode cijfers schrijven. Dat blijkt uit Museumcijfers 2017: een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging naar trends onder de ruim 400 aangesloten musea.

Kerncijfers

  • Meer eigen inkomsten dan subsidies: 51% om 49% (€508 om €491 miljoen);
  • Meer Museumkaarthouders: in 4 jaar met 35% gestegen naar 1,35 miljoen;
  • Meer museumbezoeken in 2017: met 0,7 miljoen gestegen naar 31 miljoen.

31 miljoen museumbezoeken in 2017

Bijna 1 op de 5 museumbezoeken is een jeugdbezoek (t/m 18 jaar). Musea zijn bovendien interessant voor buitenlandse bezoekers: 30% van het bezoek is afkomstig uit het buitenland. 1,35 miljoen Museumkaarthouders brengen samen 8,7 miljoen museumbezoeken wat €62 miljoen aan inkomsten voor musea oplevert (25% van de entreeopbrengsten). Ook de werkgelegenheid bij musea blijft groeien. In 2017 werken er 2.000 mensen meer bij musea dan in 2016, in totaal bijna 40.000 (een groei van bijna 5%) van wie 27.000 onbetaald als vrijwilliger of stagiair. Musea zijn dus aantoonbaar van groeiend publiek belang.

Middelgrote en kleine musea verdienen meer steun

Hoewel het goed gaat met de museumsector als geheel en musea veerkracht tonen door dalende subsidies op te vangen, schrijven veel middelgrote en kleine musea rode cijfers. 42% van de middelgrote musea en 48% van de kleine musea hebben een negatief resultaat. De grote musea zorgen voor het positieve financiële beeld. Middelgrote en kleine musea hebben behoefte aan herstel of versterking van financiële betrokkenheid van overheden en sponsoren. De steun van met name provincies en gemeenten is onontbeerlijk om musea uit de gevarenzone te krijgen. Want alleen samen vertellen musea het héle verhaal.

Museumcijfers

Museumcijfers is een jaarlijkse uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

  • Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
  • Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
  • Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

Download hier de publicatie Museumcijfers 2017

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Museumcijfers 2017 in beeld

Bekijk hier een korte animatie over de Museumcijfers 2017

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Deel deze publicatie