Museumcijfers

Publicatie | 24 sep. 2020

Als Museumvereniging publiceren we elk jaar zo in september de Museumcijfers. Deze publicatie bevat de belangrijkste cijfers van musea over het afgelopen jaar. Vanwege de uitzonderlijke situatie bevat Museumcijfers 2019 ook een doorrekening van de eerste helft van 2020.

De cijfers worden verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana) in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie omtrent personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens inzake bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland.

Museumbezoek in 2019

De musea in Nederland hadden in 2019 een recordaantal bezoeken: bijna 33 miljoen. Dat is 0,6 miljoen meer dan in 2018. Opvallend is dat de stijging vooral komt doordat de bezoeken van Museumkaarthouders verder toenamen tot 9,3 miljoen en kinderen vaker naar musea gingen, in totaal bijna 2,2 miljoen keer. Dit bevestigt wat al eerder uit consumentenonderzoek bleek: ouders, grootouders en kinderen vinden een museumbezoek leuk en leerzaam. Tegelijk daalde in 2019 het aantal bezoeken door buitenlandse toeristen, met 0,2 miljoen, ondanks de groei van het buitenlands toerisme.

Kerncijfers 2019

438 Nederlandse musea aangesloten bij de Museumvereniging
1,4 miljoen Museumkaarthouders, samen goed voor 9,3 miljoen museumbezoeken (29% van het totale aantal bezoeken).
1,1 miljard omzet, waarvan de helft eigen inkomsten, en ook 1,1 miljard euro kosten.

Lees het nieuwsbericht dat wij maakten n.a.v. Museumcijfers 2019 hier.

Museumcijfers

Museumcijfers is een jaarlijkse uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

  • Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
  • Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
  • Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

Een samenvatting van Museumcijfers 2019 vind je hier.

Museumcijfers 2013-2019

Museumcijfers 2019
Museumcijfers 2018
Museumcijfers 2017
Museumcijfers 2016
Museumcijfers 2015
Museumcijfers 2014
Museumcijfers 2013

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

Deel deze publicatie