Museumcijfers

Is het museumbezoek gestegen of gedaald, welk percentage van het museumbezoek komt voor rekening van de Museumkaart en wat is het aandeel eigen inkomsten van musea? De antwoorden op deze vragen en meer zijn te vinden in de jaarlijkse Museumcijfers. September 2021 hebben wij Museumcijfers 2020 gepubliceerd.

Sinds 2007 worden de Museumcijfers verzameld door het Museum Analyse Systeem (Museana), in samenwerking met de Museumvereniging. Het benchmarksysteem bevat onder meer tentoonstellings- en bezoekersgegevens en informatie over personeel en financiën. Daarnaast zijn ook demografische gegevens met betrekking tot bevolking en huishoudens toegevoegd, zowel op het niveau van de vestigingsgemeente, de omliggende regio als van heel Nederland. Het doel is een beter inhoudelijk beeld te krijgen van de museumsector.

De data zijn verzameld en ter beschikking gesteld door de Museumvereniging en Stichting Museana en op onderdelen aangevuld door Stichting Museumkaart.

Museumcijfers van 2013-2021