Museum cao

Publicatie | 18 jun. 2020

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen staan vermeld. De huidige Museum cao 2018-2020 loopt tot 1 oktober 2020.

De huidige Museum cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. Een volledig overzicht van de aangesloten musea is te vinden in bijlage 7 van de cao.

Museum cao

Museum cao 2018-2020
Museum cao 2016-2018 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

Deel deze publicatie