Museum cao

Publicatie | 06 okt. 2020

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. In de cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen staan vermeld. De Museum cao 2018-2020, die oorspronkelijk tot 1 oktober 2020 zou lopen, is ongewijzigd met ten minste een half jaar verlengd tot 1 april 2021.

De huidige Museum cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. Hoewel de cao oorspronkelijk zou lopen tot 1 oktober 2020 is deze ongewijzigd verlengd tot 1 april 2021.

Verlengen cao 2018-2020
Dit voorjaar zijn de vakbonden en de cao-delegatie overeen gekomen de huidige cao ongewijzigd te verlengen tot ten minste 1 april 2021. Dit besluit is in mei voorgelegd aan de Kring Werkgeverszaken die overtuigend en in grote getale heeft ingestemd met deze verlenging. Verder is afgesproken om in januari 2021 het gesprek met de vakbonden te hervatten en te bezien of de dan bestaande situatie aanleiding geeft tot verdere verlenging of dat het gesprek kan worden gestart over een nieuwe cao. Verlenging van de cao 2018-2020 betekent dat deze cao van toepassing blijft en er niets wijzigt, niet in positieve maar ook niet in negatieve zin.

Aangesloten musea

Een volledig overzicht van de aangesloten musea is te vinden in bijlage 7 van de cao.

Museum cao

Museum cao 2018-2020
Museum cao 2016-2018 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Deel deze publicatie