Museum cao

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen worden vermeld.

De museum cao - een Collectieve arbeidsovereenkomst - is van toepassing op medewerkers van een groot aantal Nederlandse musea, waaronder alle Rijksmusea en een groeiend aantal gemeentelijke musea. De Museum cao 2018-2020 is verlengd met een half jaar tot 1 april 2021. 

Salarisschalen

De salarisschalen - geldig van 1 oktober 2018 tot1 april 2021 - vind je hier.

Functiehandboek

In 2015 is het nieuwe Functiehandboek Musea gepubliceerd. Alle functies zijn - in nauw overleg met aangesloten musea en met behulp van extern advies - opnieuw beschreven en ingericht. Het nieuwe raster en de nieuw omschreven functies sluiten beter aan bij de huidige museumpraktijk en zijn ingericht op meer flexibiliteit. Als musea functies willen wijzigen of samenvoegen kunnen ze dit handboek als richtlijn gebruiken.

Het handboek uit 2015 zal worden herzien. Dit jaar wordt gefaseerd gestart met de vernieuwing in overleg met de museumsector.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.