Museum cao

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen worden vermeld.

De museum cao - een Collectieve arbeidsovereenkomst - is van toepassing op medewerkers van een groot aantal Nederlandse musea, waaronder alle Rijksmusea en een groeiend aantal gemeentelijke musea. De huidige cao 2018-2020 loopt tot 1 oktober 2020.  

Salarisschalen

De salarisschalen - geldig van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2020 - vind je hier.

Functiehandboek

In 2015 is het nieuwe Functiehandboek Musea gepubliceerd. Alle functies zijn - in nauw overleg met aangesloten musea en met behulp van extern advies - opnieuw beschreven en ingericht. Het nieuwe raster en de nieuw omschreven functies sluiten beter aan bij de huidige museumpraktijk en zijn ingericht op meer flexibiliteit. Als musea functies willen wijzigen of samenvoegen kunnen ze dit handboek als richtlijn gebruiken.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder