Museale samenwerkingen

Als Museumvereniging is het onze taak om te bouwen aan een sterke(re) band tussen de leden. Want een sterk ledenplatform draagt bij aan een sterk museumveld. Zo stimuleren wij het delen van kennis en kunde. Musea hebben zich hiervoor de laatste jaren verenigd in verschillende netwerken.

Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Alleen samen vertellen musea – groot en klein – het hele verhaal, het steeds veranderende verhaal van onze samenleving.

Voorbeelden samenwerkingsverbanden

Stichting M5 is een samenwerkingsverband van vijf stadsmusea: Museum Gouda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen, het Westfries Museum in Hoorn en het Stedelijk Museum Zutphen. Deze musea speuren in het depot van het Rijksmuseum naar verrassend werk van onbekende meesters en onbekend werk van beroemde schilders. In de periode 2018–2025 worden er vier reizende thematentoonstellingen georganiseerd, die in vijf steden steeds anders getoond worden. Een ander bekend voorbeeld is het Canonnetwerk. In dit groeiende netwerk van Canon van Nederland-musea zijn topstukken te vinden die de hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis laten zien. De collectiestukken sluiten aan bij de vensters van de onlangs vernieuwde Canon en belichten uiteenlopende verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. Het Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband tussen musea rondom het IJsselmeer. Zij werken onder meer samen op het gebied van marketing en communicatie en voor de (digitale) ontsluiting van hun collecties. Op de website van het Mondriaan Fonds is een mooi overzicht te vinden samenwerkingsprojecten van musea, die allemaal een bijdrage van het fonds hebben ontvangen voor hun project. 

Museumnetwerk

Als Museumvereniging is het onze taak om te bouwen aan een sterke(re) band tussen de leden, want een sterk ledenplatform draagt bij aan een sterk museumveld. Hiervoor agendeert, bespreekt en deelt Museumnetwerk op het juiste moment met de juiste mensen onderwerpen. Waardoor de deskundigheid in de sector toeneemt. 

Om expertise te delen en onder meer kennis en collectiestukken uit te wisselen, hebben musea zich de laatste jaren verenigd in verschillende netwerken. Dankzij deze samenwerkingen worden topstukken ontsloten voor musea die deze niet in hun collectie hebben en bij het gezamenlijk opzetten van een tentoonstelling wordt – met vrijwel dezelfde middelen – een groter en diverser publiek bereikt.

Museale netwerken

Veel van de museale netwerken ontvangen een steunbedrag van het Mondriaanfonds, onder andere via de samenwerkingsregeling voor musea. Bij de OCW-begroting voor 2017 werd het budget voor de samenwerkingsregeling verlaagd van twee naar een miljoen euro per jaar. Als Museumvereniging pleiten wij dat deze netwerken substantiëlere aandacht en financiële ondersteuning verdienen, omdat zij dankzij deze samenwerkingen onder meer het publieksbereik en het draagvlak voor musea vergroten. 

De Museumkaart

De Museumkaart is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen musea. Zo’n 1,4 miljoen Museumkaarthouders kunnen zich in alle vrijheid laten verrassen en confronteren door museale collecties. In 2019 bezochten Museumkaarthouders ruim 9,3 miljoen keer een museum. 

Proeven van Partnerschap

Het in 2013 verschreven rapport Proeven van Partnerschap brengt 150 voorbeelden van samenwerking en initiatieven in de museumsector in kaart, die zijn ontplooid om in veranderende tijden kunst en cultuur van topkwaliteit te kunnen blijven bieden. Afgelopen jaren hebben deze voorbeelden brede navolging gehad.