De Krim Goud en geheimen van de Zwarte Zee

Nieuws | 16 jul 2019

Krimschatten

Een veilig klimaat voor publiek, medewerkers en collecties, daar zorgen de Nederlandse musea voor. Tijdens de tentoonstelling De Krim Goud en geheimen van de Zwarte Zee exposeerde het Allard Pierson Museum in 2014 kunstschatten geleend van een museum op het Oekraïense schiereiland Krim.

In die periode annexeerde Rusland dit gebied, waardoor zowel Rusland als Oekraïne aanspraak wilden maken op de kunstwerken. Of de stukken teruggaan naar de Krim of naar Oekraïne is inzet van een juridische tweestrijd. Dit is een internationale, rechtsstatelijke aangelegenheid waarop de Nederlandse Erfgoedwet volgens het gerechtshof Amsterdam niet van toepassing is. In afwachting van een definitieve beslissing in deze zaak bewaart het Allard Pierson Museum de kunstwerken in haar depots en draagt zij op deze wijze zorg voor het behoud en de kwaliteit van de collectie. Het gerechtshof is van mening dat het museum terecht de schatten niet heeft afgegeven en daarmee de bruikleenovereenkomst met de musea in de Krim nog niet geheel is nagekomen. 

De Museumvereniging waardeert de integere wijze waarop het Allard Pierson Museum vanaf het begin van deze kwestie heeft gehandeld. De Museumvereniging is geen partij in deze zaak en onthoudt zich daarom van een reactie op verdere vragen die aan de vereniging worden gesteld.

Over de Museumvereniging

Samen met ruim 400 musea versterkt de Museumvereniging, als brancheorganisatie, het publieke belang van die Nederlandse musea. Door een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. Daarvoor zijn een stevig draagvlak, een groot verdienvermogen en een hoge kwaliteit van de museumsector noodzakelijk. Het Allard Pierson Museum is lid van de Museumvereniging en neemt deel aan de Museumkaart. 

Tussenuitspraak in zaak Krimschatten

Meer informatie vind je op: https://bit.ly/2xR5ODq

 

 

 

Deel dit nieuws