Musea blijven in ieder geval gesloten tot 20 mei 2020

Nieuws | 21 apr 2020

Duivelse dillema’s – daarover sprak de minister-president tijdens de persconferentie van 21 april over de coronamaatregelen. In verband met het indammen van het virus blijven musea in ieder geval gesloten tot 20 mei 2020. In de week van 13 mei maakt het kabinet bekend of maatregelen worden voortgezet, worden versoepeld of veilig en verantwoord kunnen worden opgeheven.

De tijdelijke sluiting vanaf 13 maart jongstleden grijpt ook in de musea diep in. De Museumvereniging zet zich daarom onverminderd in om én financiële steun te realiseren én randvoorwaarden te scheppen voor heropening.

Passend steunpakket realiseren

We streven naar een passend steunpakket voor álle musea - ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het noodpakket banen en economie, de coulancemaatregelen over uitstel van betaling en loslaten van prestatieafspraken en het steunpakket voor de culturele en creatieve sector met 300 miljoen euro extra zijn waardevolle stappen in de goede richting, waarvoor we het kabinet erkentelijk zijn. Maar de vereniging constateert ook dat de maatregelen nog niet passend zijn voor musea, nog niet doeltreffend zijn. Ook de generieke maatregelen (NOW, TOGS) in het noodpakket brengen een welkome maar beperkte tegemoetkoming in de doorlopende kosten. Voor de museumsector bedraagt de derving van publieksinkomsten circa 10 miljoen euro per week; tot en met 1 juni gaat het dus om ongeveer 115 miljoen euro.

We roepen daarom op tot:

1.     Kwijtschelding van zes maanden huur voor musea die (on)middellijk van overheden huren en van gemeentebelastingen. Dit gaat om ongeveer 45 miljoen euro.

2.     Een overbruggingsfonds voor musea van 55 miljoen euro voor herstel van het werkkapitaal en de vraaguitval.

3.     Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers.

Heropening van musea mogelijk maken

Over heropening leven vele vragen bij musea, Museumkaarthouders en vele anderen. We werken op verzoek van het kabinet samen met andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector aan een protocol voor intelligente heropening van de musea dat aansluit op 'de anderhalvemetersamenleving'. Het zal gelden voor álle musea in Nederland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn.

Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Nadat het protocol voor heropening van musea is goedgekeurd, zal de Museumvereniging het meteen openbaar maken. Op grond daarvan kunnen musea dan ook hun maatregelen definitief vormgeven en in werking stellen.

Uiteindelijk wordt de besluitvorming van het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing gebaseerd op actuele inzichten. Veel is dus onzeker en onduidelijk. Zodra er nieuws is over protocol en heropening, dan vermelden we dat op deze website en museumcontact.nl.

 

Deel dit nieuws