Musea Bekennen Kleur

Met Musea Bekennen Kleur heeft de museale wereld voor het eerst een platform waar museumdirecties en -medewerkers diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe ze gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken. De Museumvereniging is partner van het initiatief.

Diversiteit & Inclusie
Musea Bekennen Kleur
- hierna: MBK - is een samenwerkingsverband met als doel musea duurzaam te verenigen in hun streven diversiteit en inclusie te verankeren in het DNA van de organisatie. Het is toegespitst op de vier p’s: Programma, Publiek, Personeel, Partners, met ruimte voor kennisuitwisseling en (zelf)reflectie. Het is de ambitie om diversiteit en inclusie een volwaardig en intrinsiek onderdeel te maken van de museumpraktijk. In maart 2020 ging de eerste lichting van start met als deelnemende musea Amsterdam Museum, Bonnefanten, Centraal Museum, Dordrechts Museum, Frans Hals Museum, Museum Arnhem, Museum Het Rembrandthuis, Rijksmuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Van Gogh Museum en het Zeeuws Museum.

Reflectiesessies, het hart van MBK

Om de omslag naar een inclusief en meerstemmig museum te bereiken functioneert MBK als platform op twee manieren. Er is een publiekskant, bestaand uit tentoonstellingen en educatieve activiteiten. En MBK biedt intern gericht begeleiding aan musea om het veranderingsproces door te maken. De kern zijn de reflectiesessies waar musea ervaringen delen en elkaar bevragen over onderwerpen als - institutioneel - racisme, kolonialisme en het slavernijverleden. Deskundige trainers begeleiden de sessies. Zij zorgen voor een veilige omgeving waar deelnemers in openheid met kritische zelfreflectie werken aan het dekoloniseren van het museum. In gezamenlijkheid hoopt MBK de weg te vinden naar het inclusieve museum van morgen. 

Partnerschap Museumvereniging

De Museumvereniging is ervan overtuigd dat een kritische blik – juist van buitenaf zoals door de professionals van MBK – nodig is voor een inclusievere museumbranche. Daarom steunen wij het samenwerkingsplatform door actieve kennisdeling en de publieksprogramma’s die het MBK ontwikkelt speciaal onder de aandacht te brengen bij het publiek. Meer informatie op de site van MBK.