Moties implementatie Fair Practice Code

Nieuws | 02 apr. 2020

Woensdag 1 april is tijdens het Kamerdebat gestemd over de moties die 10 maart jongstleden waren ingediend met betrekking tot de implementatie van de Fair Practice Code. Drie van de vijf moties zijn aangenomen.
Foto: Julia Khalimova by Pexles

 

De vijf moties waren onder meer ingediend omdat minister Van Engelshoven een voorwaarde stelt voor rijkssubsidies zonder daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen. Van de vijf ingediende moties zijn er drie aangenomen: rekening houden met het eigen karakter van de creatieve en culturele sector, de verhouding tussen een kans op een stageplaats en de kans op de arbeidsmarkt en wetsvoorstel ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector. Verworpen zijn de moties  implementatieplan voor de Fair Practice Code en toepassing van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector.

Aangenomen moties

"Verzoekt de regering, bij de voorstellen voor het aanpassen van de arbeidsmarkt rekening te houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector en de sector goed te betrekken bij de uitwerking van het arbeidsmarktbeleid." (Ellemeet en Asscher)

"Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de verhouding bij culturele en creatieve mbo-opleidingen is tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt, en de Kamer hierover voor 1 januari 2021 te informeren.” (El Yassini)

“Verzoekt de regering, om in 2020 een wetsvoorstel in te dienen ten behoeve van de collectieve onderhandelingen voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector, en aan de Kamer te rapporteren over de ontwikkelingen van de arbeidsmarktpositie in deze sector, waarbij centraal moet staan of de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector verbeterd is.” (Belhaj, Ellemeet en Asscher)

De moties en precieze uitslagen van de stemmingen zijn hier te zien.

Deel dit nieuws