Missie, visie en doelstellingen

Missie, visie en doelstellingen

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we het publiek belang van musea.

We zetten ons in voor: 

Beleidsplan 2017-2019

Lees hier het Beleidsplan 2017-2019 van de Museumvereniging.

Statuten

Lees hier de statuten van de Museumvereniging.

De Museumvereniging is de fusie van de Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging die op 1 januari 2014 tot stand kwam. Bekijk de statuten van de Museumvereniging.

Federatie Cultuur

De Museumvereniging is onderdeel van de Federatie Cultuur. De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches.