Minister verstevigt fundament: musea van en voor iedereen

Nieuws | 11 jun 2019

Extra investeringen voor een sterkere binding van álle inwoners van ons land met museale collecties, dat is de rode draad in de uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven. In deze brief zet zij haar cultuurbeleid uiteen voor het jaar 2020 en de periode 2021-2024. De musea zijn blij met de erkenning die uit deze investeringen blijkt; de rijksmusea steunen de overheveling naar de Erfgoedwet. Het is een gemiste kans dat de minister het besteladvies van de Raad voor Cultuur niet volgt, waar het gaat om €2 miljoen extra voor kleinere en kwetsbare musea. Verder vraagt de Museumvereniging middelen voor eerlijke beloningen, voor capaciteit en competenties van conservatoren en voor kennis en kunde van museummedewerkers. 

Eerlijke beloning vereist €2,5 miljoen extra voor rijksmusea
De meerjarige zekerheid die rijksmusea in de Erfgoedwet krijgen, verstevigt het fundament van deze musea. De minister wil hen stimuleren tot vernieuwing, educatie & participatie en eerlijke beloningen. Daarom stelt zij toepassing van de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde. Voor de rijksmusea vraagt dat jaarlijks om ten minste €2,5 miljoen extra. Goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap zijn van wezenlijk belang voor een gezond bestel van musea in Nederland.

€3 miljoen voor twaalf musea in twaalf provincies beschikbaar
Het is positief dat de minister het besteladvies van de Raad voor Cultuur overneemt om gemeentelijke en provinciale musea te ondersteunen. Zij doet dit door in de basisinfrastructuur voor publiekstaken jaarlijks per provincie €0,25 miljoen voor één museum ter beschikking te stellen. Dit in aanvulling op de verantwoordelijkheid die provinciale en gemeentelijke overheden hebben voor vergroting van het draagvlak voor musea. Vice versa zou moeten gelden dat deze overheden ook verantwoordelijkheid nemen voor de rijksmusea in hun omgeving. 

€2 miljoen ontbreekt nog voor kleinere en kwetsbare musea vanaf 2020
Het is een gemiste kans dat de minister het besteladvies van de Raad voor Cultuur niet volgt, waar het gaat om €2 miljoen extra voor kleinere en kwetsbare musea vanaf 2020. De voorgestelde impuls van jaarlijks €1 miljoen via een regeling bij het Mondriaan Fonds is een sigaar uit eigen doos voor met name de helft van de middelgrote en kleine musea die nog altijd rode cijfers schrijven. 

Over de Museumvereniging

In deze snel veranderende tijden zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Musea vertellen ons verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Je kunt je er verwonderen, laten verrassen en verrijken. Het zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen: waar een leven lang leren tot leven komt. Want musea bewaren, onderzoeken en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. 

Samen met ruim 400 musea versterkt de Museumvereniging, als brancheorganisatie, het publieke belang van die Nederlandse musea. Door een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. Daarvoor zijn een stevig draagvlak, een groot verdienvermogen en een hoge kwaliteit van de museumsector noodzakelijk. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws