Lid Raad van Toezicht

Vacature | 13 okt. 2021

Organisatie: Museum Boijmans Van Beuningen
Locatie: Rotterdam
Sluitingsdatum: 29 oktober 2021

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. In verband met het aftreden na de maximaal benoembare termijnen, zoeken wij voor Museum Boijmans Van Beuningen naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het voornemen is beide kandidaten uiterlijk 1 januari 2022 te benoemen. Uiteraard dienen de kandidaten te beschikken over algemene capaciteiten en in het bijzonder:

 • Ruime affiniteit met kunst en cultuur;
 • Over een uitgebreid (Rotterdams) netwerk;
 • Oog voor de maatschappelijke context van de superdiverse stad Rotterdam waarin het museum functioneert;
 • Weloverwogen, nauwkeurig, onderzoekend en analytisch;
 • Durven kritische vragen te stellen over feiten en argumenten en objectief zijn.

De huisvesting en de exploitatie van het museum verandert door de grootschalige renovatie van het museumgebouw, het openen van het depot, een in de toekomst verwachte sterke groei in de omzet en de bezoekersaantallen. Dat veranderende risicoprofiel creëert een juridische context die aandacht vereist. Grote maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals inclusie en duurzaamheid hebben impact op de ontwikkeling van het museum en de museumorganisatie, nu en in de toekomst. Kandidaten worden mede beoordeeld op kennis en ervaring en de toegevoegde waarde die zij kunnen inbrengen. 

Over de kandidaten

De kandidaat voor de eerste vacature beschikt specifiek over:

 • Een brede juridische kennis en ervaring;
 • Inzicht in vraagstukken op het gebied van governance in de culturele sector.

De kandidaat voor de tweede vacature beschikt specifiek over:

 • Museale ervaring en een diepgaande kennis van museumbeleid;
 • Kennis van de internationale museumwereld;
 • Kennis van relevante ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de museumwereld .

Uiteraard zijn de kandidaten voldoende beschikbaar en bereikbaar voor uitoefening van zijn/haar taken en tussentijdse besprekingen, en in principe beschikbaar voor een termijn van twee maal vier jaar.  

Solliciteer

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 29 oktober 2021 te reageren via onderstaande button. U solliciteert online en ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Staal, Hoofd P&O, via staal@boijmans.nl

Sollicitatieprocedure

Geselecteerde kandidaten hebben een kennismaking/selectiegesprek met de voorzitter, een lid van de Raad van Toezicht en bestuur/directie van het museum. Met de beoogde kandidaten kunnen een of meer vervolggesprekken in een andere samenstelling plaatshebben. De Raad van Toezicht draagt vervolgens de kandidaat voor aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rotterdam voor benoeming.

De voorlopige planning is als volgt:

 • Oktober 2021 openbare werving en selectie;
 • November 2021 selectiegesprekken;
 • Medio november 2021 voordracht aan College B&W;
 • December 2021 benoeming College B&W.

Boijmans Van Beuningen erkent het belang en de noodzaak van diversiteit in de organisatie en streeft naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, conform de Code Diversiteit en Inclusie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld