Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO)

Bij het afstotingsproces van objecten komt veel kijken: selectieafwegingen, juridische en morele aspecten en natuurlijk de nieuwe bestemming van het object. Nederlandse musea gebruiken hiervoor de Leidraad Afstoten Museale Objecten, kortweg: LAMO.

Download hier de nieuwe LAMO.

Wat is de LAMO? 

Wanneer een depot te vol is, objecten niet (meer) in de collectie passen of musea gaan fuseren en moeten inkrimpen, kan het museum ervoor kiezen objecten uit hun museale collectie af te stoten. De LAMO is hier een richtlijn voor, voor geregistreerde musea. Dit document is een praktische uitwerking van de paragraaf ‘Afstoten van collecties’ uit de Ethische Code voor Musea.  

 

Herziene versie 2023 

In 2022 richtte de Museumvereniging een speciale werkgroep op om advies te geven hoe de LAMO (2016) te herzien. De groep benadrukte dat vertrouwen de basis moet zijn en dat de leidraad dus niet onnodig belemmerend moet werken. Ook werden er inhoudelijke voorstellen gedaan over onder meer over de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen. In de herziene versie (2023) is er ook aandacht voor afstoting van digitaal materiaal, in serie geproduceerde objecten, natuurhistorische collecties, objecten uit koloniale context en werk van levende kunstenaars.  

Download hier de nieuwe LAMO.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.