Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO)

De Leidraad Afstoting Museale Objecten 2016 (LAMO) draagt bij aan een hoge kwaliteit van de museumsector en is daarmee essentieel voor een stevig draagvlak voor de ruim 400 Nederlandse musea, die zich inzetten voor een sterkere binding van alle inwoners van ons land met museale collecties. 

In 2019 is de tekst van de LAMO 2016 geactualiseerd en aangepast aan de inwerkingtreding van de Erfgoedwet. Deze actualisatie heeft geen procedurele gevolgen.

Collectieve verantwoordelijkheid

Musea zijn als collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed dat zij voor en namens de samenleving beheren. Bij goed bewaren, tentoonstellen en reguleren van museale collecties hoort ook het verantwoord afstoten van museale voorwerpen. Zo houden we de depots toekomst-bestendig en houden we gezamenlijk zicht op de verschillende collecties. De Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) helpt daarbij en fungeert als een instrument voor zelfregulering. Het is een praktisch verlengstuk van de afstotingsparagraaf in de Ethische Code. Het geeft aan met welke aspecten een museum rekening dient te houden bij het opstellen van een afstotingsplan en hoe dat vervolgens moet worden uitgevoerd.

Erfgoedwet

Vanaf 2016 is de Erfgoedwet van kracht. In overleg met de stuurgroep Erfgoedwet heeft de Museumvereniging de nieuwe aanmeldings- en toetsingsprocedure van de LAMO zo opgesteld dat die voldoet aan de Erfgoedwet en er niet mee in strijd is wanneer de LAMO verder gaat dan de Erfgoedwet. Dit stelt musea in staat om gebruik te maken van de Afstotingsdatabase van de Museumvereniging en van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. Bij afstoting van objecten waarvan de eigenaar een overheid is moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het besluit tot afstoting ook kenbaar maken via de Staatscourant

Doelen LAMO

De LAMO dient drie hoofddoelen:

  1. Bescherming van het erfgoed van nationaal belang, zodat het behouden blijft voor de Nederlandse samenleving;
  2. Ondersteuning van het collectiemanagement van musea, als instrument ter bevordering van collectiemobiliteit en als bescherming tegen omissies en vergissingen in dat proces;
  3. Bevordering van het maatschappelijk vertrouwen in de museumbranche, als hoeder van het nationale erfgoed.

Bekijk de publicatie hier.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.