Ledenvergadering

De Museumvereniging telt ruim 400 leden. Minimaal twee keer per jaar organiseert de vereniging een ledenvergadering. In dit overleg wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Vanwege de genomen coronamaatregelen vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering in mei dit jaar online plaats. Voor 23 november staat de volgende ledenvergadering gepland.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen. De komende ledenvergadering staat gepland voor maandag 23 november 2020.

Online ledenvergadering

Op maandag 25 mei 2020 vond de halfjaarlijkse Ledenvergadering van de Museumvereniging online plaats via een live webinar. Alle directeuren van de bij ons aangesloten musea waren uitgenodigd om de vergadering, uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger, digitaal bij te wonen. Dankzij een onlangs aangenomen noodwet zijn besluiten - genomen tijdens een online ledenvergadering - rechtsgeldig. Juist nu, is het goed dat we als vereniging niet alleen met elkaar in gesprek kunnen maar ook over verenigingszaken kunnen besluiten.

Op de agenda stond onder meer: musea in tijden van corona, jaarverantwoording 2019, vaststellen notulen ledenvergadering 25 november 2019. Verder verwelkomden we nieuwe leden en droegen we een nieuw bestuurslid voor. 

Ledenvergadering 2019

In 2019 kwamen de leden twee keer voor een vergadering bijeen: op 27 mei in het Kröller-Müller Museum in Otterlo en op 25 november in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. In mei stelde de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast. In november is ingestemd met het jaarplan 2020, de begroting en het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022.

Meer informatie: word lid