Ledenvergadering

De Museumvereniging organiseert minimaal tweemaal per jaar een Ledenvergadering. In dit overleg wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. 

De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Naast leden kent de Museumvereniging ook de status van gelieerde instelling en belangstellende. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen.

Ledenvergadering in 2019

In 2019 kwamen de leden tweemaal in vergadering bijeen, op 27 mei in het Kröller-Müller Museum te Otterlo en op 25 november in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. In mei stelde de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast. In november is ingestemd met het jaarplan 2020, de begroting en het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022. De samenstelling van het bestuur in 2019 was als volgt:

Meer informatie: Word lid