Landelijke aanpak voor representatie koloniaal erfgoed noodzakelijk

Nieuws | 10 apr 2019

Musea vertellen samen het hele verhaal. Het héle, zich steeds vernieuwende verhaal. In een wereld die snel verandert. Aan de basis ligt een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. De museumsector heeft een taak om dat verhaal respectvol en inlevend te vertellen: van iedereen en voor allen. De Museumvereniging voelt de urgentie voor een landelijke aanpak voor de representatie van koloniaal erfgoed en repatriëring van koloniale roofkunst. 

Immers verhalen vertellen over ons aller collecties vormen de motor achter het groeiende museumbezoek. Maar de helft van Nederland bezoekt zelden of nooit een museum. Want een deel van hen voelt zich niet uitgenodigd. Of zoals Sevn Alias dat bij een Golden Hour tijdens de Nationale Museumweek 2018 heeft verwoord: “Ik vond musea best beangstigend.” Als musea niet mee veranderen, verliest de sector zijn publieke belang enverwordt de branche tot niche. 

En ook de herkomst van de objecten zelf doet er toe. Het Nationaal Museum voor Wereldculturen en het Rijksmuseum testen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies welke werkwijze passend is voor de omgang met koloniaal erfgoed vanuit Indonesië. Bovendien heeft het Nationaal Museum van Wereldculturen een raamwerk ontwikkeld dat het makkelijker moet maken voor landen om koloniale roofkunst te claimen wanneer zij kunnen aantonen dat het onder dwang is afgestaan. Zij gaan hiermee alvast aan de slag. Beide trajecten zouden in 2020 moeten leiden tot landelijke richtlijnen waardoor, na een zwaarwegend advies van deskundigen, de bezitters van museale collecties beslissen over de repatriëring van koloniale roofkunst. Een dergelijk advies moet op transparante wijze en volgens heldere criteria tot stand komen. Deze werkwijze gaat uit van de principes die Nederland op basis van internationale richtlijnen hanteert bij de teruggave van naziroofkunst: gedegen herkomstonderzoek, een evenwichtige dialoog en een rechtvaardige oplossing. 

Bij dit bericht horen twee bijlagen:

Het persbericht van het Nationaal Museum voor Wereldculturen, het Rijksmuseum het het NIOD, d.d. 10 april 2019

De brief van minister van Engelshoven, d.d. 10 april 2019

Deel dit nieuws