LAMO: Leidraad Afstoting Museale Objecten

Publicatie | 21 mrt. 2023

LAMO

Bij het afstotingsproces van objecten komt veel kijken: selectieafwegingen, juridische en morele aspecten en natuurlijk de nieuwe bestemming van het object. Nederlandse musea gebruiken hiervoor de Leidraad Afstoten Museale Objecten, kortweg: LAMO.

Download hier de nieuwe LAMO.

Teveel of het past niet meer
Het depot is te vol, je museum gaat fuseren met een ander en moet inkrimpen of objecten passen gewoon niet meer in je collectie. Wat de reden ook is, afstoten van objecten uit je museale collectie moet op de juiste manier gebeuren. En daar komt heel wat bij kijken. Want hoe bepaal je wat weggaat en waar komt het object - wel - goed uit de verf? Wat moet je doen als de kunstenaar van het stuk nog in leven is? Of als er erven in het spel zijn? En wat is eigenlijk aan te raden als je koloniale kunst gaat afstoten? De LAMO biedt houvast. Het is dan ook niet de bedoeling dat de leidraad belemmerend werkt. Het hele afstotingsproces moet gebaseerd zijn op vertrouwen.

Herziene versie 2023 

In 2022 richtte de Museumvereniging een speciale werkgroep op die ging adviseren hoe de LAMO uit 2016 te herzien. De groep benadrukte dat vertrouwen de basis moet zijn en dat de leidraad dus niet onnodig belemmerend moet werken. Ook deed zij inhoudelijke voorstellen over onder meer de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen. In de herziene versie van 2023 is ook aandacht voor afstoting van digitaal materiaal, in serie geproduceerde objecten, natuurhistorische collecties, objecten uit koloniale context en werk van levende kunstenaars. Je leest het allemaal in het volledige LAMO-document.

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Deel deze publicatie