Onze kringen

De Museumvereniging heeft een tweetal kringen waarin de belangen van musea die subsidie ontvangen van het Rijk en de werkgeversbelangen worden behartigd. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan.

De kringen hebben een oorsprong in de statuten van de Museumvereniging. Leden betalen contributie voor een specifieke kring.

Kring Rijksmusea

De kring Rijksmusea behartigt de belangen van de Rijksmusea en is toegankelijk voor musea die subsidie ontvangen van het Rijk. De laatste Kringvergadering vond 3 februari in het Museum Catharijneconvent plaats. Tijdens deze bijeenkomst is onder meer het onderwerp duurzame huisvesting besproken. De tweede vergadering, die gepland stond op 25 mei, heeft door de coronamaatregelen niet plaats kunnen vinden. Voor maandag 21 september en maandag 23 november staan nog twee Kringvergaderingen Rijksmusea gepland. Onderwerpen die dan te sprake zullen komen zijn: 

In 2019 heeft de Kring Rijksmusea vier keer vergaderd. Onderwerpen die besproken zijn, waren: visitatie rijksmusea en duurzaamheid bij rijksmusea. In 2018 kwam de kring twee keer bijeen. Naast een bestuurlijk overleg met de minster is de herinrichting van het cultuurstel 2021-2024 besproken. 

Kring Werkgeverschap

De behartiging van de werkgeversbelangen in het overleg met de vakbonden is voortgezet in de kring werkgeverschap, deze kring is alleen toegankelijk voor musea die deelnemen aan de Museum CAO.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Gerelateerde pagina's