Kabinet heeft vandaag tweede steunpakket voor cultuur bekendgemaakt

Nieuws | 28 aug. 2020

Minister Van Engelshoven heeft vandaag een tweede sectorspecifiek steunpakket voor cultuur aangekondigd á 482 miljoen euro. Dit betekent dat er fors, extra middelen vrijkomen voor de culturele en creatieve sector, waaronder musea.

Een korte greep uit het steunpakket:

  • € 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals, bedoeld voor innovatie en transitie van werkwijzen en verdienvermogen.
  • € 20 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang;
  • € 150 miljoen stelt gemeenten in staat om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast € 68 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen.

We zijn buitengewoon hoopvol gestemd dat dit leidt tot passender steun voor álle musea, ongeacht grootte, type collectie en wijze van financiering. We verwachten deze ronde extra aandacht voor kleinere musea en private musea. Over de precieze invulling van het pakket wachten we met spanning de uitgebreidere Kamerbrief van Minister Van Engelshoven (OCW) af. 

Derde generieke noodpakket economie en banen

Daarnaast is in de ministerraad besloten over het derde generieke noodpakket economie en banen. Voor cultuur generieke maatregelen – zoals de loonkostencompensatie NOW en tegemoetkoming vaste lasten – zullen doorlopen tot 1 juli 2021. Lees hier het nieuwsbericht en lees hier de brief van de Minister van OCW.

Musea die tussen wal en schip vallen

Het sectorspecifieke steunpakket voor cultuur is ook voor musea broodnodig en daarom zeer welkom. Eind vorige maand bleek uit een enquête van de Museumvereniging dat zo’n honderd musea verwachten hoogstens een jaar overeind te kunnen blijven als er niet meer doeltreffende steun op gang komt. Uit de enquête bleek dat musea die tussen wal en schip vallen doorgaans gemeentelijk gefinancierde musea zijn met minder dan 40.000 bezoeken per jaar en musea die vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden en zalenverhuur. Musea hebben een tegemoetkoming nodig in de doorlopende kosten door de verplichte tijdelijke sluiting tot 1 juni en, sinds de heropening, door de beperkte bezoekcapaciteit vanwege de coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving.

Dankbaar voor de inzet voor cultuur

We zijn het kabinet dankbaar voor deze inzet voor cultuur. In het bijzonder minister Van Engelshoven, die de nadruk heeft gelegd op de noodzaak van extra steun voor de hele sector en voor de breedte en diversiteit van het museumveld in het bijzonder. Alleen samen vertellen musea, het hele, actuele steeds veranderde verhaal van onze samenleving. De rijkdom en variëteit van de Nederlandse museumsector is uniek en steun in deze zware tijden is hard nodig.

Deel dit nieuws